nieuws

Friese tussenpersoon failliet verklaard

Archief

Op verzoek van de directie is het faillissement uitgesproken van adviesbedrijf in financiële planning Info Shop met vestigingen in Friesland (Dokkum en Zwaagwesteinde) en in Groningen (Haren). De 25 medewerkers zijn begin deze week ontslagen. Een doorstart van het bedrijf wordt overwogen.

Het in 1997 opgerichte adviesbedrijf in financiële planning Info Shop, dat tevens bekend stond onder de naam G & A Advies, verkeerde al geruime tijd in financiële moeilijkheden. Uit de jaarrekening blijkt dat het bedrijf vorig jaar een verlies had geleden van e 250.000. Het eigen vermogen was gekelderd van e 215.000 in 1999 naar e -75.000 in 2000. De kortlopende schulden liepen in dat jaar op van vijf naar acht ton.
Voor SNS bank waren de oplopende schulden reden om de geldkraan dicht te draaien. Als gevolg daarvan konden na januari de salarissen van het personeel niet meer worden uitbetaald. Om een adempauze te krijgen teneinde de financiële problemen op te lossen, vroeg directeur/eigenaar G. Bosma surseance van betaling aan, die medio deze maand werd uitgesproken. “Het doel was om te redden wat er te redden viel”, aldus curator mr. Peter de Wilde in Drachten.
Pogingen om een bedrag van zeker vier ton aan vorderingen op met name verzekeraars versneld binnen te halen, mislukten, aldus De Wilde. Daarop werd het faillissement aangevraagd dat eind vorige week werd uitgesproken door de rechtbank Leeuwarden. De totale schuldenlast van het assurantiebedrijf bedraagt volgens de curator inmiddels e 700.000. De voornaamste schuldeisers zijn naast de SNS bank de eigen medewerkers van het bedrijf. Verzekeraars hebben zich nog niet gemeld. “Dat wijkt inderdaad af van het gebruikelijke patroon”, aldus De Wilde. Een doorstart van Info Shop wordt overwogen. “Die mogelijkheid is zeker niet uitgesloten.

Reageer op dit artikel