nieuws

Fraude- en informatiesysteem Fish ook voor gevolmachtigden

Archief

Binnenkort kunnen ook gevolmachtigde agenten worden aangesloten op Fish, een databank van schadeclaims en fraude-informatie. Hierover is een akkoord bereikt tussen verzekeraars en de gevolmachtigdenorganisatie NVGA.

Het systeem Fish is een effectief middel in het kader van fraudebestrijding. Verzekeraars verwachten hiermee straks ook de schadelast bij claims die bij gevolmachtigden worden ingediend, aanzienlijk te kunnen beperken. In het akkoord tussen NVGA en de betrokken verzekeraars is overeenstemming bereikt over de kostenverdeling, waarbij de verzekeraars het merendeel van de kosten voor hun rekening zullen nemen.
ABZ, die bij Fish een coördinerende rol vervult, zal binnenkort gevolmachtigde agenten uitnodigen voor informatiebijeenkomsten. Tevens ontvangen de gevolmachtigden een informatiepakket.

Reageer op dit artikel