nieuws

Franstaligen zien pensioen negatiever

Archief

Nederlanders en Vlaamstalige Belgen zijn positiever over hun financiële positie na hun pensionering dan Fransen en Frans sprekende Belgen.

Dat blijkt uit een periodiek onderzoek dat verzekeraar AXA laat instellen naar de opstelling van burgers ten aanzien van hun pensioen. Volgens de onderzoekers zijn Nederlanders het meest positief gestemd: 78% van de Nederlandse gepensioneerden geeft aan dat zijn financiële omstandigheden na zijn pensionering stabiel zijn gebleven of zelfs zijn verbeterd. Van de ondervraagde inwoners uit Vlaanderen zijn zeven van de tien dezelfde mening toegedaan.
Van de Franstalige Walen onderschrijft 61% de stelling dat zij na hun pensionering financieel stabiel zijn gebleven of er zelfs op vooruit zijn gegaan. De Fransen zijn op dit punt het minst positief: slechts 54% ziet geen financiële achteruitgang na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Nederlanders scoren ook het hoogst op de vraag of men bereid is de actieve loopbaan te verlengen van 65 naar 68 jaar. Van hen is 17% daartoe bereid; van de Fransen is dat 11% en van de Belgen 10%. Bij onze zuiderburen is hier overigens bijna sprake van een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden.

Reageer op dit artikel