nieuws

‘Foute’ tussenpersoon goed voor zeven miljoen schuld

Archief

Binnen twee jaar had-ie honderd verkopers op de weg zitten, maar vier jaar na oprichting volgde het faillissement van zijn assurantiekantoor. Wat achterblijft zijn onbetaalde rekeningen die gezamenlijk tot een imposant bedrag reiken van e 7,0 mln. Nol Roelevink, de vleesgeworden ‘foute tussenpersoon’, heeft z’n koffers gepakt en bruint in de Zuid-Afrikaanse zon.

Nol Roelevink (34) start samen met zijn vader Paul (60) in de zomer van 1999 met Euro Consultants Noord. De inwoners van Franeker houden kantoor in het nabijgelegen Harlingen en werven in korte tijd veel verkopers. Levensverzekeringen in combinatie met spaarloonregelingen vormen de specialiteit van Euro Consultants Noord. In Stad Rotterdam en Hooge Huys vindt het kantoor gewillige leveranciers.
In 2002 gaan de zaken niet meer zo vlot en dan breekt de flamboyante levensstijl van Nol het bedrijf op. Voorbeelden van “de zeer ruime financiële levensopvatting” van de jonge verzekeringsdirecteur zijn er ruimschoots te vinden in de verslagen van curator Pasma: een omvangrijk wagenpark met een Aston Martin, een Mercedes 600CE en een BMW-terreinwagen, een Harley Davidson, een motorjacht en diverse renpaarden op de drafbaan van Wolvega. Nol had verder een schuld in rekening-courant aan de vennootschappen Euro Consultants Noord en holding Leffert Beheer van e 420.000. “Ook de vader heeft zich niet onbetuigd gelaten”, meldt het curatorverslag, blijkens een debet rekening-courantverhouding van bijna e 100.000.
Kaapstad
Vorig jaar zomer wordt de grens bereikt: na een kortstondige surséance van betaling volgt het faillissement van Euro Consultants Noord, Leffert Beheer en later Nol Roelevink in privé. Ondanks de chaotische of ontbrekende administratie heeft de curator inmiddels een redelijk beeld gekregen van de schuldenlast. De teller staat op e 7,0 mln.
Onder de crediteuren staan twee namen van respectabele verzekeraars: Stad Rotterdam en Hooge Huys. De eerste is het meest royaal geweest in de betaling van provisievoorschotten en heeft nu nog e 1,8 mln terug te vorderen op Roelevink. De vordering van Hooge Huys benadert de e 1,0 mln, waaronder een lening van ruim e 0,3 mln. Waarom er nooit een alarmbelletje is gaan rinkelen bij de verzekeraars, blijft onduidelijk. “Over de inhoud van onze relatie met individuele tussenpersonen doen wij geen mededelingen”, is het karige commentaar van Stad Rotterdam, dat daarmee nog meer zegt dan Hooge Huys.
Het uitzicht van de schuldeisers is nihil, want de vogel blijkt gevlogen. “De heer Roelevink is voor de curator onbereikbaar. Hij schijnt een huis te hebben gekocht in de nabije omgeving van Kaapstad (Zuid-Afrika) en is niet voornemens naar Nederland terug te keren.”
Life Concept Brokers
Vader Paul blijkt kort voor het faillissement van Euro Consultants Noord te hebben gebroken met zijn zoon. Hij startte in Heerenveen het kantoor Roelevink Financiële Diensten, dat in augustus 2003 van naam veranderde in Life Concept Brokers. Aanleiding was de toetreding van Anneke Jonker (42) als mede-vennoot.
Een foute beslissing van Jonker, want korte tijd later vertrok ook Paul Roelevink met de noorderzon en bleek de financiële situatie van Life Concept Brokers veel slechter dan gedacht. Op 27 november volgde het faillissement en verloren nog eens 31 mensen hun baan. Volgens Jonker is Paul Roelevink inmiddels weer boven water en valt het met de schuldenlast van Life Concept Brokers wel mee. Maatschappijen waar Life Concept Brokers zaken mee deed, waren Levob en Hooge Huys.

Reageer op dit artikel