nieuws

Fortis werkt verlies Motor bijna helemaal weg

Archief

Fortis Nederland (ASR Verzekeringsgroep) heeft vorig jaar het technisch resultaat in de branche Motorrijtuigen bijna in de plus weten te krijgen. Een opvallend gegeven, want Fortis leidt in dit schadesegment al sinds 1998 verliezen, met een dieptepunt in 2000.

In dat jaar kwam het technisch resultaat Motor uit op een reusachtig verlies van e -22,7 mln, vooral dankzij schades in collectieve contracten. In 2001 – na de overname van ASR – is het tij gekeerd, zo blijkt uit de op internet gepubliceerde jaarcijfers. Het resultaat is vorig jaar uitgekomen op e -0,3 mln, bij een brutopremie-inkomen van e 469 (213) mln. De premieverdubbeling is te wijten aan het oude ASR, welke cijfers over boekjaar 2000 niet zijn geconsolideerd. De claims-ratio Motor – de claimskosten als percentage van de verdiende premie – daalde naar 68,0% (77,4%).
Zeer rendabel is de branche Ongevallen/Ziekte. Bij een brutopremie-omzet van e 795 (131) mln boekte Fortis een technisch resultaat van e 36,7 (18,8) mln. De claims-ratio steeg overigens naar 71,3% (64,1%). Een sterke verbetering werd gerealiseerd in brandverzekeringen. Het technische verlies van 2000 van e -10,5 mln – waarvan e 6 mln was toe te schrijven aan Enschede – is omgebogen in positieve e 8,7 mln. De premie-omzet bedroeg e 323 (211) mln. De claims-ratio kwam uit op een bijzonder gunstige 47,6% (58,3%). De overige branches leverden e 328 (158) mln premie op en een technisch resultaat van e 9,2 (4,3) mln. De claims-ratio was 58,3% (62,1%).
Marktaandelen
Fortis boekte in ons land met levensverzekeringen een brutopremie-omzet van e 3.457 (1.566) mln, waarvan 45,9% uit beleggingsgebonden verzekeringen (e 1.585 mln). De verdeling van de overige premies luidt: individueel periodiek e 681 mln, individueel koopsom e 847 mln en collectief e 343 mln. Het technische resultaat was e 231,3 (168,5) mln. De nieuwe productie Leven – waarover geen cijfer wordt gegeven – is voor 40% gerelateerd aan nieuwe hypotheken.
Volgens Fortis zijn de verzekeringscijfers in termen van premie-inkomen goed voor een marktaandeel van 12% en een tweede plaats achter ING. In arbeidsongeschiktheidsverzekeringen claimt het concern, via De Amersfoortse, zelfs het marktleiderschap met een aandeel van 22%.
Nog imposanter is het opgegeven aandeel in de hypothecaire kredietverlening. Daar heeft ASR Bank bijna de helft van de markt in handen (48%). Let wel, het gaat hier om de hypothecaire kredietverlening via onafhankelijke tussenpersonen. Want, zo claimt ASR, “al onze producten vinden uitsluitend hun weg naar de klant via onafhankelijke tussenpersonen”. De ruim 350 loondienstadviseurs van Amev en Verzekerings Unie worden gemakshalve over het hoofd gezien.
Het marktaandeel van 48% komt als volgt tot stand. Volgens ASR Bank was de markt voor woninghypotheken in 2001 groot e 79,7 mld, waarvan e 14,8 mld wordt gesloten via tussenpersonen (18%). ASR Bank zelf zette aan nieuwe hypotheken e 7,1 mld af, goed voor 9% van de totale markt en dus 48% van de hypotheekafzet via tussenpersonen. ASR Bank zegt bij de marktcijfers te zijn uitgegaan van CBS-gegevens van de categorieën particulieren, bedrijven en buitenland.
Bij Fortis kwamen vorig jaar aanmerkelijk minder claims voor autoschades binnen.

Reageer op dit artikel