nieuws

Fortis krikt vermogen FCI met miljoenen op

Archief

Het vermogen van Fortis Corporate Insurance (FCI) is onlangs met e 65 mln opgekrikt, volgens moeder Fortis “om verdere groei mogelijk te maken én om de solvabiliteit te verbeteren”. Die marge was vorig jaar gezakt van 350% tot 123%.

In absolute getallen daalde het aanwezige vermogen van FCI vorig jaar van e 126,2 mln tot e 57,5 mln. Ultimo 2002 was volgens de normen van de Pensioen- en Verzekeringskamer een vermogen van e 46,6 mln vereist. In welke deelmarkten FCI graag wil groeien, wil Fortis niet zeggen. “Dat kan in alle segmenten in België en Nederland zijn.”
Verzekeringstechnisch heeft Fortis Corporate Insurance enkele goede kwartalen achter de rug. “FCI heeft haar leidinggevende positie in de Benelux verder versterkt”, zo onderstreept Fortis zelf in een toelichting op de cijfers over het derde kwartaal. “De beschikbare capaciteit voor bedrijfsmatige verzekeringen blijft krap. Premieverhogingen op de bestaande portefeuilles, in combinatie met een selectief acceptatiebeleid, hebben het technische resultaat sterk positief beïnvloed. Het aantal en de omvang van de grote branden in Nederland blijft echter een zorg voor de gehele markt.”
De brutopremieomzet van FCI is na negen maanden e 414 mln, een groei van 19%. Het netto operationeel resultaat – exclusief waardeverschillen in aandelen – steeg met 18% tot e 13 mln. “De resultaten waren goed in alle branches”, meldt Fortis. “Met uitzondering van Aansprakelijkheid en Brand in Nederland.”
Fortis ASR
Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Fortis heeft in het derde kwartaal een procentje meer premieomzet (netto) behaald dan in dezelfde maanden een jaar eerder. Het schadebedrijf draait goed, maar in Leven kent Fortis ASR een dip.
Topman Anton van Rossum spreekt van “aanhoudend sterke prestaties” in de schadeactiviteiten van het verzekeringsbedrijf. Premiegroei gaat namelijk gepaard met betere resultaten. Zo is de combined ratio (verhouding schade én kosten versus premie) dit jaar gedaald van 102% naar 97%. Fortis spreekt van bevredigende resultaten in Arbeidsongeschiktheid en Ziekteverzuim “door een effectief reïntegratiebeleid”. Verder is er sprake van een sterke verbetering van het resultaat Auto.
De premieomzet Schade van Fortis ASR is dit jaar netto met 11% gestegen tot e 1.417 (1.277) mln. Het derde kwartaal leverde een plus van 10% op tot e 480,7 mln. De grootste piek deed zich in het derde kwartaal voor in de ‘branche’ Overige: +24% tot e 93,8 mln; na drie kwartalen staat er een plus van 22% tot e 279 mln. Het derde kwartaal was evenzeer gunstig voor de branche Brand met een premiegroei van 20% tot e 83,5 mln; na drie kwartalen is dit e 234 mln (+13%). De premieontwikkeling Auto was in het derde kwartaal gelijk aan dat over heel 2003 tot nu toe: +8% tot e 131,8 mln resp. e 391 mln. In Ongevallen/Ziekte ten slotte was er in het derde kwartaal een klein plusje van 1% tot e 171,6 mln; na drie kwartalen is er e 513 mln binnengekomen (+7%).
Leven
Het brutopremie-inkomen Leven is in de eerste negen maanden met 3% gedaald tot e 2.221 (2.299) mln, waarvan e 815 (714) mln unit-linked. Fortis ASR schrijft de daling toe aan de beëindiging van een groot collectief contract (PGGM, red.) en meldt dat het premie-inkomen Leven Individueel juist licht is gestegen. De nettopremies blijven 3,6% achter bij 2003; het derde kwartaal levert zelfs een daling van 5% op tot e 561,4 (591,3) mln.
Het resultaat Leven staat volgens Fortis ASR onder druk “als gevolg van lagere ontvangen dividenden, minder fees op unit-linkedproducten en de lage rente”.
Wereldwijd
Wereldwijd nam het premie-inkomen van de verzekeringsbedrijven van Fortis met 4% toe tot e 13,5 mld. De nettowinst was na negen maanden e 1.348 mln, tegen nog e 87 mln verlies vorig jaar. Het derde kwartaal leverde toen namelijk door dalende aandelenkoersen e 1.606 mln verlies op, tegen nu e 677 mln winst.
Fortis heeft in het derde kwartaal zijn aandelenportefeuille verder verkleind. De verkopen leverden een boekverlies van e 109 mln op, wat het totaal voor 2003 op e -756 mln brengt. Volgens Fortis is de afbouw van de aandelenportefeuille hiermee zo goed als afgerond.
De solvabiliteit van Fortis is in het derde kwartaal met zes procentpunten gestegen tot 180%: e 17,6 mld aanwezig tegen e 9,7 mld wettelijk vereist. De marge ten opzichte van de eigen ondergrens was 13%, oftewel e 2,0 mld.
Grote branden blijven zorg voor Fortis Corporate Insurance.

Reageer op dit artikel