nieuws

Fortis-dochter daagt De Witte en Nijhuis voor de rechter

Archief

De Britse Fortis-dochter BICL eist van John Nijhuis en Wim de Witte, vorig jaar nog samen in telefoonverzekeringen, e 1,9 mln aan niet-afgedragen premies voor de telefoonpolissen. De Witte beschikt echter over een vrijwaring, waardoor hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schuld.

Bankers Insurance Company Limited (BICL) is de risicodrager voor de verzekering voor mobiele telefoons die eerst werd verkocht door De Hakenberg en later door Dutch Technical Insurance (DTI), een onderneming van Nijhuis en De Witte. Eind vorig jaar ontstond een conflict toen bleek dat De Hakenberg de portefeuille zonder medeweten van BICL had overgedragen aan DTI, waarbij het risico werd ondergebracht bij Lloyd’s.
BICL is onderdeel van Assurant Group, een Britse dochter van Fortis. De telefoonpolissen werden verkocht via de winkels van T for Telecom, kortweg T4T. Bij aankoop van een mobiele telefoon kon deze worden verzekerd tegen een premie van ca. e 4 per maand. Er zijn zo’n 80.000 van deze polissen gesloten. De uitvoering van de verzekering werd verzorgd door De Hakenberg; maandelijks werd voor e 320.000 aan premie geïncasseerd.
De problemen ontstonden toen bleek dat De Hakenberg vanaf februari vorig jaar de premies niet had afgedragen. In augustus werd een betalingsregeling afgesproken voor de schuld die toen in guldens ca. 1,5 mln bedroeg. De afspraak werd echter niet nagekomen en in oktober bleek De Hakenberg de administratie van de verzekering te hebben overgedragen aan DTI, een nieuw opgezette onderneming van Nijhuis (tevens bestuurder bij De Hakenberg) en De Witte. Bovendien werd het risico ondergebracht bij Lloyd’s, terwijl BICL nog als risicodrager te boek stond.
De Witte verklaart niets te weten van de onrechtmatige overdracht van de portefeuille. “Ik had begrepen dat BICL de overeenkomst had opgezegd. Wij gingen dus voor de polishouders op zoek naar een andere risicodrager. Later bleek echter dat BICL nog steeds de verzekeraar was.”
BICL had alleen de overeenkomst met betrekking tot de administratie opgezegd en sommeerde De Hakenberg half november de administratie over te dragen aan het in Rotterdam gevestigde Harmony Service Center, een dochter van het Schotse ITS. Die overdracht is echter gedaan door Nijhuis zonder medeweten van De Witte, die vervolgens de negentien DTI-medewerkers moest ontslaan.
De Witte maakt zich geen zorgen over de dagvaarding: “Ik heb een vrijwaring, getekend door Nijhuis, waaruit blijkt dat ik niet aangesproken kan worden op de schulden van De Hakenberg. Nijhuis zou eind vorig jaar een bankgarantie regelen om aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, maar daar is het niet van gekomen. Hij is zijn verplichtingen tegenover BICL niet nagekomen; ik heb met deze zaak verder niets te maken”.
Fietspolissen
De Pensioen- en Verzekeringskamer heeft in het faillissement van De Hakenberg Nijmegen een stille curator aangesteld, die zich buigt over de ruim 20.000 ongedekte fietspolissen die zijn gesloten. Nijhuis en De Witte schuiven elkaar de verantwoordelijkheid toe voor het sluiten van deze polissen.
Delta Lloyd heeft het onderzoek naar de fietspolissen inmiddels afgerond. “Wij zijn risicodrager voor de verzekeringen die zijn verkocht als ‘Fietsgigant’. De Fietsgigant is een rondreizende verkooporganisatie die op beurzen staat. Deze polissen zijn verkocht met De Hakenberg Assuradeuren te Oldenzaal als gevolmachtigde. Alleen voor deze circa 6.500 polissen zijn wij de risicodrager”, aldus woordvoerster Annet Bax. “Daarnaast zijn via De Hakenberg Nijmegen, waar wij overigens niets mee te maken hebben, 25.000 polissen verkocht onder de naam Noviopolis. Bij deze polissen staat als risicodrager De Hakenberg Assuradeuren vermeld. Dat klopt niet, maar dat is hun probleem. Wij hebben voor deze polissen geen premie ontvangen. Wel hebben in Nijmegen Fietsgigant-polissen gelegen. Het zou kunnen zijn dat er mogelijk buiten ons om verzekeringen zijn gesloten waarbij in de voorwaarden onze naam wordt genoemd. Maar dat is moeilijk te achterhalen omdat in Nijmegen geen poliskopieën zijn bewaard. Via steekproeven bij klanten moeten wij dat gaan onderzoeken.”
De Witte: “Dat is onzin. Er zijn wel degelijk via Nijmegen polissen gesloten met Delta Lloyd als risicodrager. Zij kunnen niet zeggen: we zijn alleen risicodrager voor de Fietsgigant. Dat is de kracht van de volmacht. Een autoverzekeraar kan toch ook niet achteraf zeggen: ‘ik verzeker alleen maar rode auto’s’ en de gele auto’s niet accepteren?”
Curator Mulder heeft inmiddels de website www.noviopolis.nl geopend. Daar kunnen gedupeerden via een Word-document hun vordering indienen.
De folder van DTI.

Reageer op dit artikel