nieuws

Fortis ASR schrapt 750 arbeidsplaatsen

Archief

Bij Fortis ASR zullen in de komende drie jaar 750 arbeidsplaatsen verdwijnen, 14% van het totaal. In werkelijkheid zal het om een groter aantal medewerkers gaan, want de reductie is uitgedrukt in voltijdbanen.

De reductie vloeit onder meer voort uit enkele reeds in gang gezette projecten, zoals de overdracht van de schade-activiteiten van De Amersfoortse naar Amev, de concentratie van backoffices van Amev, Stad Rotterdam en Woudsend en de centralisatie van groepsstaven.
Het streven is deze afslanking zoveel mogelijk via natuurlijk verloop te realiseren. In de komende maanden zal bekend worden bij welke bedrijfsonderdelen arbeidsplaatsen zullen vervallen. De ondernemingsraad is over de voorgenomen maatregelen geïnformeerd.
Bestuursvoorzitter Jacques van Ek: “We liggen op koers met onze strategie, waarin versnelling van het synergiestreven tussen de groepsmaatschappijen centraal staat. De invloed van de aanhoudend tegenvallende ontwikkeling van de Nederlandse economie op de resultaten van de verzekeringssector onderstreept eens te meer de noodzaak van kostenreductie. Fortis ASR zal hierbij het synergiepotentieel van haar acht verzekeringsbedrijven moeten benutten.”
Fortis ASR omvat de Nederlandse verzekeraars van Fortis te weten, Amev, Amev Ardanta, ASR Bank, De Amersfoortse, Europeesche, Falcon Leven, Stad Rotterdam en Woudsend.
‘Geforceerde inhaalslag’
In een commentaar op de aangekondigde sanering, sprak vakbond De Unie van “een geforceerde inhaalslag die uiteindelijk tot kwaliteitsverlies van het personeelsbestand zal leiden”.
Volgens Uniebestuurder Gerwin van der Lei heeft Fortis ten tijde van de fusie tussen de verzekeraars Stad Rotterdam en Amev in 2001 verzuimd om synergievoordeel te realiseren. “Nu wil Fortis versneld snijden in het personeelsbestand om alsnog dat kostenvoordeel te behalen als reactie op een tijdelijke economische neergang. Naar mijn mening typisch een voorbeeld van een geforceerde inhaalslag. Onder de streep leidt dit enkel en alleen tot kwaliteitsverlies van het personeelsbestand.”
De Unie zal tijdens de onderhandelingen over een Sociaal Plan voornamelijk inzetten op het beperken van het aantal gedwongen ontslagen.

Reageer op dit artikel