nieuws

Fortis ASR groeit op vele fronten in eerste kwartaal

Archief

Fortis ASR, het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Fortis, is in het eerste kwartaal op vele fronten gegroeid. Alleen het verlies van een groot collectief pensioencontract drukte de premiegroei tot slechts 1%.

Het brutopremie-inkomen Leven daalde met 5% tot e 1.061 mln. Voor eigen rekening bleef er e 1.034 (1.098) mln premie over. Het individuele bedrijf deed het daarentegen prima met een premiegroei van 11%. “Ondanks het afschaffen van de basisaftrek lijfrente en de huidige onzekerheid over nieuwe fiscale maatregelen”, benadrukt Fortis. Vooral de individuele pensioenpolissen vonden gretig aftrek.
“De explosieve groei in de verkoop van hypotheken vlakt af”, meldt Fortis ASR. Het bedrijf wijst met de vinger naar het economische klimaat én naar de toenemende concurrentie.
Het schadebedrijf liet een stevige premiegroei zien: bruto +10% tot e 792 mln. De brutopremies uit zorgverzekeringen stegen met 9% tot e 497 mln en die uit autoverzekeringen met 14% tot e 128 mln. Deze verhoudingen komen ongeveer overeen met de verdeling van nettopremies, waarbij het totaal met 13% stijgt tot e 461,3 (409,3) mln. Per branche bedragen de nettopremies: Ongevallen en Ziekte +9% tot e 164,8 (151,5) mln, Auto + 9% tot e 128,2 (117,8) mln, Brand +8% tot e 78,5 (72,4) mln en Overig +33% tot e 89,8 (67,6) mln.
Fortis ASR behaalde in het eerste kwartaal een operationeel resultaat van e 64 mln, vergelijkbaar met dezelfde periode van vorig jaar. Het aantal medewerkers (fte) daalde tot 5.149 (5.187).
Verlies
Wereldwijd boekte Fortis in het eerste kwartaal een premieomzet van e 6,2 (5,8) mld. Door een (ongerealiseerd) verlies van ruim één miljard op aandelenbeleggingen laat het verzekeringsbedrijf onder de streep een verlies zien: e -706 (302) mln. Bij het bankbedrijf daalde het nettoresultaat met bijna 40% tot e 359 (586) mln, waardoor het Fortis-concern in z’n geheel uitkomt op een kwartaalverlies van e 453 mln, tegen nog e 850 mln winst in het eerste kwartaal van 2002. “Zonder de last van de ongerealiseerde aandelenverliezen (e 1,2 mld groot) presteert Fortis redelijk”, aldus topman Anton van Rossum.
Het eigen vermogen van het concern is gedaald tot e 10,3 (10,9) mld. De solvabiliteit bedroeg aan het einde van het kwartaal e 17,0 mld, oftewel 77% boven het wettelijk vereiste minimum en 11% boven de door Fortis zelf bepaalde bodem.

Reageer op dit artikel