nieuws

Forse terugval Robein Leven in premie-omzet

Archief

Robein Leven heeft vorig jaar een forse terugval gehad in premie-inkomen. De premieomzet nam af met 28%, met name door het kelderen van de periodieke premies met 72%.

De totale omzet van Robein Leven daalde met 19% tot e 106,4 (131,7) mln. Het brutopremie-inkomen liep met 28% terug tot e 72,7 (101,0) mln. De lijfrenteposten tegen koopsom groeiden met 22% naar e 57,3 (47,1) mln, maar daarentegen kelderden de periodieke premies met 72% tot e 15,3 (53,9) mln.
De oorzaak hiervan is de veranderde belastingwetgeving, schrijft de directie. “Ten gevolge hiervan zijn alle premiebetalende lijfrentepolissen van vóór 16 oktober 1990 premievrij gemaakt. Voorts is voor vele duizenden relaties de basisaftrek noodgedwongen verlaagd.”
Ondanks deze teruggang spreekt Robein Leven van “een bevredigende ontwikkeling”. “Na eliminatie van de toestroom aan extra premies in 2000 dankzij het laatste-kans-effect van de royale lijfrenteaftrek, is de stijgende lijn van het premie-inkomen gecontinueerd”, schrijft de directie in een toelichting op de jaarcijfers. Zij baseert haar standpunt op de groei (+25%) van het premie-inkomen in vergelijking met het jaar 1999.
Nieuwe productie
De nieuwe productie levensverzekeringen nam in vergelijking met 2000 af met meer dan 50% en ten opzichte van 1999 met 20%. Toch steeg het aantal lopende polissen nog licht naar 45.476 (45.345). Het aandeel unit-linkedpolissen daalde van 67% in 2000 naar 56% vorig jaar.
Het operationele resultaat van de levensverzekeraar steeg tot e 2,9 (2,1) mln. “Dit resultaat is feitelijk de belangrijkste graadmeter van de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf”, aldus de directie.
De nettowinst werd bijna gehalveerd tot e 1,0 (1,9) mln.

Reageer op dit artikel