nieuws

Forse beperking van verliezen op ziekteverzuimportefeuille PGGM

Archief

De verliezen op de ziekteverzuimportefeuille van PGGM Verzekeringen vallen aanzienlijk lager uit dan eerder door de pensioenfondsdochter geraamd. Over het boekjaar 2000 is zelfs een winst van f 32,8 mln geboekt, bij een premie-omzet van f 52,7 mln.

Twee jaar geleden maakte PGGM nog gewag van miljoenenverliezen op de ziekteverzuimcontracten. In de periode 1996 tot en met 1998 zou voor f 120 mln aan verlies zijn gedraaid. In 1998 waren 2.300 instellingen bij PGGM verzekerd, goed voor een premie-inkomen van f 147,8 mln. PGGM kondigde toen aan dat het avontuur in schadeverzekeringen “aan de vooravond van over en sluiten” stond. Forse maatregelen – 40% premieverhoging en een inperking van de dekking – moesten het tij zeer snel keren.
Uit het jaarverslag over 2000 blijkt dat die kentering nog sneller is verlopen dan PGGM zelf had gehoopt. Sterker nog, de verliezen over de jaren 1996 tot en met 1998 blijken achteraf aanmerkelijk minder groot dan destijds ingeschat. PGGM meldt nu een verlies van f 61,3 mln over de gewraakte jaren, in plaats van de eerder gerapporteerde f 120 mln. “Het is gebleken dat een substantieel deel van de geschatte schade betrekking had op onterechte claims (zoals zwangerschapsverlof) en op ten onrechte openstaande schades (door uitblijven van ‘beter-meldingen’)”, zo legt PGGM het verschil uit.
Verder hebben de premiemaatregelen en “een zorgvuldig screeningsproces” hun effect in de afgelopen twee jaar niet gemist. Zo zochten diverse bedrijven hun verzekeringsheil elders, waardoor het premie-inkomen van PGGM Schade in 1999 meer dan halveerde tot f 64,4 mln en in 2000 nog verder inzakte tot een schamele f 52,7 mln. Naast de sanering van de verzuimportefeuille maakt PGGM melding van een tegenvallende verkoop van Pemba-polissen.
De premiedalingen gaan wél gepaard met sterke resultaatverbeteringen. Na het dieprode jaar 1998 (f -49,6 mln) volgde in 1999 een positief resultaat van f 3,3 mln. Vorig jaar zette die stijgende lijn zich voort tot een winst van f 32,8 mln. PGGM concludeert: “In totaal is over de afgelopen vijf jaren sprake van een negatief resultaat van f 25 mln. Naar verwachting zal 2001 wederom een positief resultaat laten zien.”
Leven
De levensverzekeraars PGGM Leven en Olma hebben vorig jaar hun marktpositie verbeterd door een premiestijging van ruim 26% tot f 205,4 (162,5) mln. Vooral de verkoop van aanvullende pensioenproducten verliep goed. Verder heeft Olma sinds het najaar van 2000 verzekeringen op basis van beleggingsfondsen in het assortiment. Het resultaat van de levenmaatschappijen steeg naar f 4,0 (0,7) mln.
Pensioenfonds
Bij pensioenfonds PGGM zijn in totaal 13.900 (13.500) instellingen uit de zorg- en welzijnssector aangesloten en hebben 896.800 (854.700) actieve werknemers hun pensioen verzekerd. Eind vorig jaar ontvingen 128.200 (119.100) mensen een pensioenuitkering van PGGM. Tegenover f 2.856 (2.164) mln aan premie-inkomsten stond f 2.295 (2.067) mln aan uitkeringen. Het rendement op de beleggingsportefeuille – inmiddels f 115,7 (111,3) miljard groot – bedroeg 3,4%, tegen 22,7% in 1999. Het gemiddelde rendement sinds 1970 is 10,1%.
Arbodienst Maetis, het fusieresultaat van Avios en De Twaalf Provinciën, boekte vorig jaar een omzet van f 162 mln (+11%). Het resultaat was f 6,5 mln positief.

Reageer op dit artikel