nieuws

FOG dankt groei resultaat aan verkoop van aandelen

Archief

Stijgende kosten voor onder meer duurdere herverzekering dwingen de Fraude-Onderlinge van Gemeenten (FOG) dit jaar de volledige premie aan de verzekerden in rekening te brengen. De onderlinge boekte vorig jaar een positief resultaat dankzij koerswinst op haar aandelenportefeuille.

De verkoop van de aandelenportefeuille hing samen met de oprichting van Phoenix, de brandonderlinge voor gemeenten en instellingen die per 1 oktober vorig jaar operationeel is geworden. Om het eigen vermogen van deze onderlinge te kunnen versterken, verkocht FOG haar aandelenportefeuille. De onderlinge boekte daardoor een beleggingswinst van e 590 (145) mille.
FOG boekte in 2002 een omzet van e 1,5 (0,9) mln. De opbrengst uit beleggingen steeg tot e 1,1 (0,8) mln. De premieomzet beliep e 379 (116) mille, waarvan e 96 (-66) mille voor eigen rekening. Aan leden die minimaal tien jaar waren verzekerd, werd voor de laatste keer premierestitutie verleend. Voor dit jaar zit dat er niet meer in door de forse stijging van bedrijfskosten (+63%) en herverzekeringspremies (+55%), aldus de FOG. De bedrijfskosten namen toe tot e 346 (308) mille, waarvan e 81 mille aan kosten voor onderzoek en advies inzake de oprichting van Phoenix.
Het technisch resultaat van FOG verbeterde, maar bleef negatief: e -26 (-938) mille. Vorig jaar werden 49 schadeclaims in behandeling genomen, waarvan er 26 werden vergoed en veertien ingetrokken dan wel afgewezen. Zeventien schadeclaims werden doorgeschoven naar dit jaar. Op 24 fraude- en inbraak/diefstalclaims werd voor 211 mille uitgekeerd, zijnde 93% van het totale schadebedrag. Het nettoresultaat verbeterde tot e 741 (-418) mille.
Het aantal verzekerde gemeenten, waterschappen, instellingen en politieregio’s daalde tot 823 (837). Gezamenlijk waren zij goed voor een verzekerd bedrag van e 282,2 (284,6) mln.

Reageer op dit artikel