nieuws

Flinke winststijging schadeverzekeraar London

Archief

London Verzekeringen, dochter van Royal Nederland (Allianz), heeft vorig jaar het verzekeringsresultaat aanzienlijk verbeterd. “Een positieve uitzondering in de markt van particuliere schadeverzekeringen”, aldus directievoorzitter Hein Aanstoot.

Volgens hem is de resultaatsverbetering het gevolg van “het stringente aanstellingsbeleid van gevolmachtigden en assurantietussenpersonen, alsmede een scherp acceptatiebeleid”. Desondanks wist London het brutopremie-inkomen met 12% te verhogen tot e 215 (192) mln. Van de premies is zo’n 85% afkomstig van autoverzekeringen.
Het resultaat van de technische rekening kwam uit op e 7,7 (4,9) mln. Het nettoresultaat bedroeg e 9,0 (6,2) mln.
De lagere beurskoersen heeft London ten laste gebracht van de herwaarderingsreserve, waardoor het eigen vermogen daalde tot e 111 (113) mln. Hierdoor kon de boekhoudpost ‘opbrengsten uit beleggingen’ een lichte stijging laten zien tot e 18,9 (18,6) mln. Daardoor bleef een negatieve uitwerking op de jaarresultaten achterwege. De solvabiliteit van de maatschappij is met e 117 mln ruim voldoende: 335% van wat vereist is.

Reageer op dit artikel