nieuws

Flinke winststijging bij aanvullend bedrijf Trias

Archief

Bij de aanvullende verzekeraar van Trias steeg vorig jaar het premie-inkomen met 34% naar e 43,5 mln. Het technisch resultaat kwam uit op e 4,3 mln, het nettoresultaat steeg van e 2,0 mln naar e5,5 mln.

Trias heeft in het aanvullende bedrijf ook de particuliere hoofdverzekeringen ondergebracht. Het gaat om standaard(pakket)polissen en maatschappijpolissen die voor 100% zijn herverzekerd bij De Goudse. Vorig jaar overwoog Trias nog om zelf risicodrager te worden voor de hoofdverzekeringen, maar dit plan is inmiddels van de baan. Van het brutopremie-inkomen had e 36,1 (30,1) mln betrekking op aanvullende verzekeringen. Een bedrag van e 7,4 (2,3) mln werd afgedragen aan herverzekeraar De Goudse en aan de pool van standaard(pakket)polissen.
Het schadebedrag kwam uit op e 26,4 (22,9) mln. Dit bedrag is inclusief uitgaven en ontvangsten in verband met genoemde herverzekering en pooling. Inclusief de bedrijfskosten, die e 5,7 (5,2) mln bedroegen, kwamen de totale lasten op e 32,1 (28,1) mln.
Het technisch resultaat kwam uit op e 4,3 (2,4) mln. De opbrengsten uit beleggingen bedroegen e 0,85 (0,91) mln. Aan overige baten, onder meer uit bemiddeling, werd een bedrag verkregen van e 0,5 (0,07) mln. Tezamen met andere lasten kwam het niet-technisch resultaat uit op e 1,1 (-0,4) mln. Het netto-resultaat steeg hiermee van e 2,0 mln naar e 5,5 mln.
Het eigen vermogen van het aanvullende bedrijf steeg van e 21,6 mln naar e 27,0 mln.
Ziekenfonds
Het ziekenfonds had een inkomen van e 498,6 (456,5) mln. Hiervan had e 48,8 (47,2) mln betrekking nominale premie. Aan schades werd e 478,5 (430,4) uitgekeerd. Het technisch resultaat kwam uit op e 2,4 (9,2) mln. De beleggingsopbrengsten bedroegen e 1,1 (1,4) mln. Het nettoresultaat halveerde tot e 1,6 (3,1) mln. Het eigen vermogen van het ziekenfonds steeg van e 67,3 mln naar e 71,2 mln.

Reageer op dit artikel