nieuws

‘Fiscale remmen op pensioen’

Archief

‘Fiscale pensioenbelemmeringen in de gemeenschappelijke markt’ is de titel van het proefschrift waarop mr. drs. Roland de Greef is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In het proefschrift beschrijft De Greef de uitkomsten van een onderzoek naar de fiscale pensioenproblematiek als gevolg van grensoverschrijdende arbeid en migratie binnen de gemeenschappelijke markt van de Europese Unie. Het onderzoek richt zich met name op belemmeringen rondom grensoverschrijdende aspecten van pensioenen, zowel in de opbouw- als in de uitkeringsfase. Er wordt getoetst aan het gemeenschapsrecht. De conclusie is dat het Nederlandse systeem op diverse plaatsen strijdig is met het Europese recht.

Reageer op dit artikel