nieuws

Finergo-voorman waarschuwt voor nieuwe captivetrend

Archief

Voorzitter Hans Hoekstra van Finergo Groep heeft tijdens de najaarsvergadering van deze coöperatie van assurantiekantoren uitgehaald naar het marktgedrag van bepaalde intermediairverzekeraars, die de nog vrije tussenpersonen in hun greep willen krijgen.

“Ik wil wijzen op de bedreiging, die uitgaat van verzekeraars die – als reactie op de opkomst van samenwerkingsverbanden van assurantiekantoren – eigen service- en franchiseorganisaties in de markt zetten en aangeven deze ook nog eens krachtig te willen uitbreiden in de komende tijd.” Desgevraagd bevestigt Hoekstra, dat hij onder meer doelt op de voornemens van Delta Lloyd met franchiseorganisatie Lancyr.
Dat er bij tussenpersonen behoefte bestaat om hun krachten te bundelen, is onlangs nog gebleken uit een onderzoek van Bureau D&O. Ruim 65% van alle assurantiekantoren overweegt aansluiting bij een samenwerkingsverband. “Dat is heel positief en wij als Finergo Groep verwelkomen dat natuurlijk. Vooral als het een breed opgezet samenwerkingsverband betreft met een transparante structuur.”
Invloedssfeer
“Maar”, zo vervolgde Hoekstra, “verzekeraars moeten niet proberen het overgebleven vrije intermediair ook nog eens binnen hun invloedssfeer te brengen door zelf zogenaamde samenwerkingsverbanden of zelfs hard-franchiseorganisaties in de markt te zetten. Dat is het voorportaal van opslokking door die verzekeraar. Laat verzekeraars maar goede zakelijke relaties ontwikkelen met die samenwerkingsverbanden, die bedrijfseconomisch voor hen interessant zijn. Ik roep alle vrije en onafhankelijke assurantiekantoren op alert te zijn op deze funeste ontwikkeling.”
Beleidsnota
Tijdens de najaarsvergadering is door de leden van Finergo een beleidsnota voor de periode 2005-2008 aangenomen. In deze nota worden filosofie, achtergronden, beleid en actieplannen van de organisatie uitgewerkt. Begin 2005 komt van deze nota (‘Denken, doen & doordouwen’) een versie beschikbaar. Deze kan worden aangevraagd via www.finergogroep.nl
Hans Hoekstra: “voorportaal van opslokking”.

Reageer op dit artikel