nieuws

Financiën vraagt SER advies over zelfregulering toezicht intermediair

Archief

Het Ministerie van Financiën gaat de Sociaal-Economische Raad (SER) advies vragen over de zelfregulering in het toezicht op het intermediair. Het departement heeft dat laten weten in een gesprek met de stuurgroep Intermediaire Distributie van het Verbond van Verzekeraars.

In het gesprek over de vormgeving van het toezicht op intermediaire distributie heeft prof. dr. Jeroen Kremers, directeur Financiële Markten van het Ministerie van Financiën, aangegeven “ruimte willen bieden voor zelfregulering, mits die van adequaat niveau is”. De conceptadviesaanvraag die Financiën over dit onderwerp wil indienen bij de SER zal worden afgestemd met het Verbond en de tussenpersonenorganisaties NVA en NBVA.
Het Verbond is een groot voorstander van een zelfregulering in het toezicht op de distributie van verzekeringen door het intermediair. Tevens is aan Financiën meegedeeld dat het integriteitstoezicht effectiever zou moeten worden georganiseerd. “Het toezicht moet rechtstreeks aansluiten op de distributeurs en er moet een direct toezicht op tussenpersonen komen”, aldus het Verbond.
Een vervolggesprek over dit onderwerp is in voorbereiding waarbij dan ook vertegenwoordigers van de NVA, NBVA en de Autoriteit Financiële Markten (voorheen STE) aanwezig zullen zijn. In dat gesprek zal onder meer worden ingegaan op de rol van deze autoriteit in de publiciteit over het toezicht.

Reageer op dit artikel