nieuws

Financiën scherpt solvabiliteitseisen aan

Archief

Ter invulling van twee Europese richtlijnen heeft minister Hoogervorst van Financiën een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor het aanscherpen van de solvabiliteitseisen van verzekeraars.

De gevolgen van de maart vorig jaar aangenomen richtlijnen zijn volgens de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) voor de Nederlandse schade- en levensverzekeraars minimaal. De bestaande solvabiliteitseisen zijn al veel ruimer dan de Europese, aldus de PVK.
Een belangrijke wijziging is dat de eisen voor de solvabiliteit voortaan als minimumvereisten worden beschouwd. De berekeningssystematiek is verder vrijwel gelijk gebleven. Aanpassingen betreffen voornamelijk technische punten, zoals aanpassing van de solvabiliteitsmarge aan het inflatieverloop en vermindering van de marge uit hoofde van herverzekering. Voor specifieke branches kunnen zwaardere eisen voor de solvabiliteitsmarge worden verlangd. Ten slotte heeft
Naast deze wijzigingen zijn er een aantal aanscherpingen. Zo heeft de PVK voortaan de bevoegdheid om op individuele basis onderdelen van de aanwezige solvabiliteitsmarge lager te waarderen, zoals de vermogensbestanddelen en de vorderingen op herverzekeraars.
Preventief
Nieuw element in het toezicht is dat de toezichthouder in individuele gevallen preventief kan ingrijpen en een herstelplan kan eisen van een verzekeraar. Dit doet zich voor als de financiële positie van een verzekeraar snel verslechtert en de rechten van verzekerden naar het oordeel van de PVK in het gedrang komen, ook al voldoet de maatschappij op dat moment nog aan de vereiste solvabiliteitsmarge. Voorheen kon de PVK pas (repressief) ingrijpen in geval van een ontoereikende solvabiliteitsmarge.
De minister van Financiën legt in het wetsvoorstel nog even uit dat maatschappijen niet moeten vrezen voor een administratieve lastenverzwaring. “Een situatie waarin een herstelplan wordt geëist, is niet vaak te verwachten en de kosten die voor zo’n herstelplan moeten worden gemaakt zijn eenmalig”, aldus de bewindsman, die vervolgens een rekensommetje opstelt. “De tijd die gemoeid is met het achterhalen van de benodigde gegevens ligt tussen de veertig en tachtig uur. Bij loonkosten van e 50 per uur zullen de administratieve lasten tussen de e 2.000 en e 4.000 bedragen per verzekeraar die een herstelplan moet opstellen.”

Reageer op dit artikel