nieuws

Financiën akkoord met toezichtsfusie

Archief

Het ministerie van Financiën heeft geen bezwaar tegen een fusie van de toezichthouders Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en De Nederlandsche Bank (DNB).

De toezichthouders deden daar twee maanden geleden zelf een voorstel voor. “Door bundeling van de expertise en ervaring in beide organisaties kan de effectiviteit, marktgerichtheid en efficiëntie van het prudentieel toezicht worden versterkt”, zo schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. “Volledige integratie biedt de mogelijkheid kostenstijgingen van het toezicht zo beperkt mogelijk te houden.”
Hij belooft als vervolg op de brief “een gedachtewisseling met de Tweede Kamer” over het fusievoorstel. In afwachting daarvan worden de fusieplannen verder uitgewerkt.

Reageer op dit artikel