nieuws

Financiële sterkte Het AM Jaarboek is het statistische standaardwerk

Archief

over de Nederlandse verzekeringsbedrijfstak

De cijfers zijn ontleend aan de verslagstaten die alle onder wettelijk toezicht staande verzekeraars jaarlijks moeten indienen bij de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK), op grond van de statenbesluiten voor schade-, natura-uitvaart- en levensverzekeringen. De financiële gegevens in het AM Jaarboek zijn verzameld door de redactie van AssurantieMagazine, die de cijfers met uitgebreide marktanalyses toelicht en in perspectief zet. Bij de opstelling van ranglijsten en marktaandelen wordt uitgegaan van de actuele situatie. Bijvoorbeeld: cijfers van Zurich worden toegekend aan SNS Reaal en die van ABN Amro Verzekeringen aan Delta Lloyd. Naast premieomzetcijfers en nettoresultaten geeft dit jaarboek inzicht in de financiële sterkte van de vierhonderd onder toezicht staande schade-, natura-uitvaart- en levensverzekeraars. In het boekjaar 2002 hebben de verzekeraars aan financiële kracht ingeboet, zo blijkt uit gegevens over het (technische) resultaat, de solvabiliteit en het aansprakelijk vermogen. Deze cijfers zijn indicaties voor de financiële betrouwbaarheid op langere termijn en dus van belang voor het intermediair en zijn klanten. Het gedeelte Natura-uitvaart is verder uitgebreid, onder meer met gegevens over het aantal verzekerden en het verzekerde kapitaal. Gebleven zijn – uiteraard geactualiseerd – de (CBS-)tabellen over onder meer de productie Leven, Hypotheken, Sparen en Consumptief Krediet, én de adressen van verzekeraars, gevolmachtigden, experts en andere relevante organisaties. Het AM Jaarboek, en natuurlijk ook de bijbehorende cd-rom AM StatisDisk, is derhalve om meer dan één reden zeer waardevol. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel