nieuws

‘Financiële planners moeten ook meedenken over toezicht’

Archief

Legal & General-directeur Arno Dolders riep financiële planners tijdens het onlangs door de Stichting Persoonlijke Financiën georganiseerde PFP Forum op tot het deelnemen aan het Platform Invoering Toezicht Tussenpersonen (PITT).

Het platform is door de Autoriteit Financiële Markten ingesteld om met de branche na te denken over de invulling van de nieuwe toezichtstructuur. Dolders gaf in zijn voordracht aan zich erover te verbazen dat in het platform geen organisatie van financiële planners is vertegenwoordigd. “Gelet op het belang van de voorbereidende werkzaamheden die de AFM nu verricht, denk ik dat het voor financieel planners van het grootste belang is dat hun overkoepelende organisaties hun kennis aanbieden om mee te denken over de inrichting van het toezicht op de financiële markten.”
Legal & General organiseerde tijdens het congres voor financiële planners een workshop waarin een aantal stellingen werd behandeld over actuele ontwikkelingen rond financiële planning. Over de stellingen werd gestemd door de circa tachtig deelnemers, waarvan 57% uit financiële planners bestond. Een panel bestaande uit Rob Dorscheidt (hoofd Kennisgroep Financiën Consumentenbond), Ivo Valkenbrug (directeur Valkenburg Communicatie & Support) en Arno Dolders (directeur Legal & General) besprak vervolgens de uitkomsten.
Van de deelnemers vindt 95% dat voor het beroep van financiële planner een vergunning moet worden ingevoerd. Dorscheidt voegde daaraan toe dat ook het advies van een financiële planner die niet betrokken is bij de totstandkoming van een verzekering onder de nieuwe Wet Financiële Dienstverlening (WFD) moet vallen. Een ruime meerderheid (84%) staat positief tegenover de toekomstige toezichtwetgeving.
Over de in de WFD op te nemen plicht om adviseurs bij de AFM aan te melden die in strijd handelen met de belangen van de consument, zijn de meningen verdeeld: 52% staat positief tegenover zo’n meldingsplicht, de rest is neutraal (24%) of negatief (24%). Knelpunt is volgens Dolders dat het lastig wordt om te definiëren wanneer wel of geen melding moet worden gedaan.
Tijdens het PFP Forum werd de ‘Financial Planner van het jaar 2003’ bekendgemaakt. Bob Buwalda (links) van financieel planningsbureau Brouwer & Buwalda was de gelukkige. Op de foto ontvangt hij uit handen van Arno Dolders (L&G) de prijs.
@

Reageer op dit artikel