nieuws

Financiële dienstverlening in winkels nog geen súper-markt

Archief

Financiële dienstverlening via supermarkten, het zogeheten s-finance, zou volgens een twee jaar geleden gehouden onderzoek van ING, onstuitbaar zijn. De praktijk wijst voorlopig anders uit. C1000 en FBTO stelden de formule bij. De beloofde twintig Raboshops zijn er pas twee en ketens als Dirk van den Broek, Hoogvliet en Laurus kijken de kat nog uit de boom. Omzetcijfers worden al helemaal niet verstrekt. Het concept van Albert Heijn en Aegon lijkt het meest succesvol. AssurantieMagazine zette de diverse formules op een rijtje en onderzocht of er nieuwe initiatieven te verwachten zijn.

In ons land worden diverse formules gehanteerd als het gaat om het aanbieden van financiële producten via warenhuizen, supermarkten en groothandels. Banken werken met de in-store formule en hebben als doelgroep de klant in de supermarkt.
Verzekeraars zoals Geové RZG en Fundum benaderen de kaarthouders van groothandels als de Makro, Sligro en Lukas Klamer via antwoordkaarten in de aanbiedingenfolders van deze groothandels en richten zich vooral op de ondernemer en zijn gezinsleden. Geové RZG benadert eveneens via folders klanten van de opticienketen Pearle.
Direct-writer Sterpolis heeft verzekeringsloketten ingericht bij de warenhuisketen C&A en verstrekt folders voor reisverzekeringen via een netwerk van apotheken. FBTO heeft in de C1000-winkels aparte ruimtes ingericht waar de producten in kleurige dozen voor het grijpen liggen. Albert Heijn en Aegon bieden de mogelijkheid van het openen van een spaarrekening waar bijvoorbeeld het statiegeld of het bedrag aan zegeltjes opgestort kan worden. V&D is de enige die met het assurantiebedrijf Vendopolis echt als intermediair aanwezig is in de warenhuizen.
Makro
Zorgverzekeraar Geové RZG heeft bij meerdere winkelbedrijven potjes op het vuur staan. De bekendste samenwerking is die met de Makro. In 1999 introduceerde de ziektekostenverzekeraar de zogeheten Makro-polis voor houders van een Makro-pas. Deze ziektekostenpolis richt zich op ondernemers en hun gezinsleden. De ondernemers krijgen een gratis abonnement op de ondernemershelpdesk en krijgen een aansluiting op een gecertificeerde arbodienst. Ook kunnen zij gebruik maken van wachtlijstbemiddeling.
De Makro-polis is er in twee varianten: een basispolis en een pluspolis. Over de omvang van het aantal verkochte Makro-polissen wil Geové RZG zich niet uitlaten. Vorig jaar juli betrof het echter zo’n 10.000 polissen. Bij de distributie en administratie van de ziektekostenpolis is SAA (Samenwerkende Assurantie Adviseurs) in Rotterdam betrokken.
Direct-writer Ohra, die ook zaken deed met de Makro, is daar vorig jaar mei mee gestopt. Pashouders van de Makro konden sinds januari 2000 met korting Ohra-producten afnemen. De Delta Lloyd-dochter adverteerde daarmee in de tweewekelijkse folder die de circa 700.000 pasjeshouders ontvangen. Voordelen voor Makro-klanten waren onder meer premiekorting op schadeverzekeringen en een cadeaubon bij het sluiten van een levensverzekering. Ohra gaf als reden voor de beëindiging van de samenwerking de nieuwe e-businessstrategie, waarin de gezamenlijke activiteiten met Makro minder goed zouden passen.
Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Fundum heeft vorig jaar via de Makro de ArbeidsGeschiktheidsVerzekering Budget aangeboden. Hiertoe werd een folder met antwoordkaart bij de periodieke Makro-folder gesloten. Op dezelfde wijze werden klanten van groothandel Lukas Klamer benaderd. Op de antwoordkaarten wordt de aspirant-verzekerde gevraagd naar zijn tussenpersoon. Het intermediair dat met Fundum werkt, krijgt dan automatisch 15% provisie; normaal geldt een provisie van 20%. Na betaling van de eerste premie van de verzekering wordt een waardebon van e 50 gegeven aan de verzekerde. Fundum heeft in totaal 1.350 reacties ontvangen. Meer gegevens wil de verzekeraar niet verschaffen. Voor september heeft Fundum een nieuwe actie in voorbereiding. Concrete plannen met andere winkelformules heeft de verzekeraar niet. De overeenkomst met de Makro is met SEZ Assurantiën van Gerard Massaar tot stand gekomen. Massaar was tot twee jaar gelden commercieel directeur bij Geové.
Behalve bij de Makro, kunnen ook pashouders van de voedingsmiddelengroothandel Sligro een ziektekostenpolis van Geové RZG sluiten. Deze polis werd eind 2000 geïntroduceerd. De doelgroep bestaat uit de grotere ondernemers uit de horecabranche. De keten verspreidt zelf de informatie onder de kaarthouders.
Verder kent de verzekeraar een ziektekostenpolis voor de Lukas Klamer-pashouders. Hierbij richt Geové RZG zich ook op de ondernemers die met deze groothandel zaken doen. De keten brengt de relaties zelf op de hoogte van het bestaan van de verzekering.
Pearle Opticiens doet ook zaken met Geové RZG. Hierbij richt de verzekeraar zich op de klanten van de opticiens. De polis biedt een ruimere vergoeding voor brillen en contactlenzen die zijn gekocht bij Pearle Opticiens. De keten bemiddelt niet zelf voor de Pearle-ziektekostenpolis. Wel beschikken de tweehonderd vestigingen over informatiemateriaal voor hun klanten. De Pearle-dekkingen zijn tot stand gekomen via het bemiddelingsbedrijf IRS (Independent Risk Solutions) in Rotterdam.
AH Geldzaken
De samenwerking tussen Aegon en Albert Heijn lijkt het meest succesvolle initiatief. Inmiddels hebben 240.000 AH-klanten een spaarrekening geopend. Over het totale spaartegoed wil Aegon geen uitspraken doen. Medio vorig jaar meldde Aegon 150.000 rekeninghouders met een gemiddeld saldo dat tussen e 136 en e 226 lag.
Aegon is tevreden met deze aantallen. “We zijn zowel tevreden met het effect dat het product op de klant heeft als met de samenwerking met Albert Heijn”, aldus woordvoerder Marjolein Wester. Een uitbreiding van het dienstenaanbod zit er op korte termijn echter niet in. “We zijn nu aan het kijken waar de klanten behoefte aan hebben. Daar willen we goed naar luisteren, dus we weten nog niet welke producten we mogelijk extra gaan aanbieden”. Verzekeringen worden het zeker niet. “In de assurantiebranche vreest men daarvoor, maar het gaat ons niet om verzekeringen. Wij willen alleen producten aanbieden die niet adviesgevoelig zijn.”
C1000
De eind 2000 gestarte proef met de verkoop van FBTO-verzekeringen via C1000-supermarkten is begin dit jaar in afgeslankte vorm voortgezet in zeven winkels. “Wij hebben na een jaar geëvalueerd wat de proef heeft opgeleverd en daaruit is gebleken dat de klant alleen de meest simpele producten wil sluiten en geen behoefte heeft aan voorlichting. Daarom is het aanbod teruggebracht van 23 naar acht producten. Het gaat om reis-, woonhuis- en autoverzekeringen”, zegt woordvoerder Karel-Jan van den Hoven van Schuitema, de holding boven C1000.
De proef met een rekening waarop statiegeld gestort kon worden, is gesneuveld. Het aantal vestigingen dat de producten aanbiedt, wordt dit jaar vergroot van drie naar zeven.
Schuitema, met 475 vestigingen goed voor een marktaandeel van 15%, heeft plannen om jaarlijks één à twee megasupermarkten te openen met een balie voor verzekeringen. “Daarbij moet u denken aan een kiosk aan het begin van de supermarkt, waar eenvoudige producten zonder veel toelichting gesloten kunnen worden.”
Rabo In-stores
De Rabobank startte in 1999 een proef met een shop in de Plus-supermarkt in Haaksbergen. De inmiddels afgesloten proef was dermate succesvol dat de Rabobank het plan heeft opgevat om in een twintigtal locaties zogeheten In-stores te openen.
Inmiddels is ook in Goes een In-store geopend in de Plus-supermarkt. “Het betreft vooral eenvoudige producten op het gebied van betalen, sparen, lenen en verzekeren”, vertelt woordvoerder Jan Dost van de Rabobank. Op het gebied van verzekeren moet gedacht worden aan reisverzekeringen en schadeverzekeringen, zoals de Alles-in-één-polis van dochter Interpolis. De klant kan in de winkel ook terecht voor het sluiten van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Op het gebied van sparen kan de klant een rendementrekening openen of zich aanmelden voor internetsparen of telebankieren. De bank richt zich ook nadrukkelijk op jongeren. Zij kunnen kant-en-klare pakketten van de schappen halen, zoals een jongerenrekening of een studentenpakket.
Over de hoeveelheid gesloten polissen, persoonlijke leningen, doorlopende kredieten en aanvragen voor spaarvormen, doet de Rabobank geen mededelingen. Er worden momenteel met Sperwer, de moeder van de Plusmarkten, zo’n twintig locaties bekeken. Samenwerking met een andere winkelketen is niet aan de orde. Over de toekomstplannen wil de Rabobank niets zeggen. “Maar als we een serieuze distributiemogelijkheid zien, dan kijken we daar nadrukkelijk naar.”
De samenwerking met de Plusmarkt is tot stand gekomen met behulp van het Retail Management Center in Gouda. “De Rabobank in Haaksbergen is toentertijd naar ons toegekomen. Zij zochten naar een locatie om op een andere manier hun diensten te distribueren. Zij hadden toen al contact gezocht met de Plusmarkt. Aan ons werd gevraagd of wij een unit van vijftig vierkante meter wilden ontwikkelen. Verder hebben we onderzocht welke producten aangeboden moesten worden, wat de openingstijden moesten zijn en ook welke personeelsbezetting zou voldoen”, aldus Hans van Eijk van het Retail Management Center.
Vendopolis
Vroom & Dreesmann Verzekeringen, de keten van assurantiebalies van V&D, is in ons land de oudste verschijningsvorm van het aanbieden van financiële diensten in een warenhuis. Ruim dertig jaar geleden stapte Vroom & Dreesmann in financiële diensten.
Vendopolis, voor 55% eigendom van Achmea en 45% van V&D Warenhuizen, ging toentertijd in het warenhuis van start met de verkoop van bromfiets- en reisverzekeringen. “Tegenwoordig kunnen klanten er terecht voor alle verzekeringsproducten, financiële producten en hypotheken”, vertelt Vendopolis-directeur Leo Haas. De omzet noemt Haas “bevredigend”. “Uiteraard vindt onderhoud plaats op de bestaande portefeuille.”
Het bestaande concept wordt alleen toegepast binnen de V&D warenhuizen, daarnaast wordt gebruik gemaakt van de internetsite van zowel V&D als de site van Vendopolis. “We gaan door met de huidige formule, met dien verstande dat deze formule wel wordt aangepast aan de nieuwe winkelformule van het warenhuis. Dat betekent dat de balies een modernere vormgeving krijgen. De balies in Den Haag, Tilburg en Heerlen zijn daar voorbeelden van. Doel is de drempel voor de potentiële klant nog verder te verlagen”, aldus Haas. Vendopolis zou ongeveer 35.000 klanten hebben.
Hema
Dirk Goeminne, topman van het warenhuis Hema dat onderdeel uitmaakt van het Vendex/KBB concern, maakte vorig jaar juni bekend dat het in het najaar financiële producten onder eigen naam zou gaan aanbieden. Het zou gaan om spaarrekeningen en eenvoudige verzekeringsproducten. “We komen onder meer met een Jip & Janneke-rekening voor kinderen van nul tot zes jaar, want zoiets hebben de banken nog niet”, aldus de topman in het weekblad FEM/De Week.
Inmiddels is het een jaar later en worden er nog geen bank- en verzekeringsproducten via de Hema aangeboden. Woordvoerder Peter van Bakkum: “We zijn op diverse fronten bezig, ook met V&D. Vooralsnog kunnen we er nu nog niet mee naar buiten treden. U kunt er vanuit gaan dat het zeker over de zomer heen getild wordt”.
Nieuwe initiatieven
Hoogvliet, een supermarktketen die vooral vestigingen heeft in de Randstad, doet op dit moment nog niets aan financiële producten in de winkels. “Wij zijn ons wel aan het oriënteren op dat vlak, maar het is allemaal nog erg prematuur”, vertelt commercieel directeur Harry Westra. “Als we het over zo iets hebben, dan moet u denken aan de in-store concepten van banken. Wij zijn met een aantal partijen in gesprek.”
Bij Aldi, bekend van de producten in kartonnen dozen in plaats van netjes in het schap, laat men weten dat ze helemaal geen informatie mogen verstrekken. “Dat is de policy van ons bedrijf”. Een afdeling communicatie is er dan ook niet.
De Postbank, onderdeel van de ING Groep laat bij monde van een woordvoerder weten “tot op heden geen ontwikkelde plannen te hebben om producten op die manier in de markt te zetten”. De Postbank biedt via postagentschappen in winkels zoals C1000 en de boekhandelketen Bruna wel betaaldiensten en dergelijke aan.
Dirk van den Broek, waar de gelijknamige supermarktketen, Bas van der Heijden, Digros, D-reizen en drogisterij Dirx ondervallen, heeft geen plannen om financiële diensten aan te bieden. “En daar zijn we ook niet toe bereid”, laat een woordvoerder weten.
Het in problemen verkerende concern Laurus (Konmar, Edah en Super De Boer) richt zich voorlopig alleen op de verkoop van voedingsmiddelen. Zo laat een woordvoerder weten. “Het aanbieden van financiële producten heeft niet onze prioriteit.”
ABN Amro heeft ruim een jaar geleden een nieuw bedieningsconcept in de markt gezet. “Dat bestaat uit 570 bankshops, die laagdrempelig ingericht zijn of worden. Klanten kunnen hier terecht voor hun standaard bankzaken. Daarnaast hebben we tachtig advieskantoren, waar specialisten advies op maat verzorgen over bijvoorbeeld pensioenen en hypotheken. Dan hebben we nog het directe kanaal, zoals telefoon, internet en callcenter. Zoals je zult begrijpen hebben wij op dit moment absoluut geen ideeën over het aanbieden van bankproducten via de supermarkt. Wij volgen die ontwikkelingen natuurlijk wel op de voet”, aldus woordvoerder Geert Pielage.
Ruim 240.000 klanten hebben bij het boodschappen doen inmiddels hun weg gevonden naar de zuil van AH Geldzaken.
C1000 heeft het mes gezet in het aantal financiële producten en heeft nu alleen nog reis-, auto- en woonhuisverzekeringen in het schap.

Reageer op dit artikel