nieuws

FinanceNed wil vrijheid geven aan tussenpersonen

Archief

Onder de naam FinanceNed is in IJsselstein een facilitaire organisatie gestart op het gebied van hypotheken en verzekeringen. FinanceNed biedt naast inkoopvoordelen een modulair systeem dat de tussenpersoon moet ondersteunen in de provisieadministratie.

Verder zijn via het systeem online hypotheekaanvragen (en raadpleging van de status daarvan) mogelijk en kunnen acceptatiecriteria worden ingezien. Daarnaast worden inkoopafspraken gemaakt met diverse maatschappijen. Initiatiefnemers zijn Cor Bloemendaal (van Bloemendaal Advies Groep) en Gert Breeuwer (van AB&P). FinanceNed houdt het midden tussen een inkoop- en een franchiseorganisatie. Deelnemers betalen naast een toetredingsbedrag een maandelijkse bijdrage.
“Door de grote concurrentie in de huidige marktsituatie zijn kostenreductie en efficiency onontbeerlijk”, zegt Christiaan Schipper van Casa Consulting, dat samen met de initiatiefnemers FinanceNed heeft ontwikkeld. Verder moet de “verstarring” in de bedrijfskolom worden doorbroken. “Veel branchegenoten zijn niet tevreden over de huidige situatie. Zij hebben een beperkte keuzevrijheid en ‘moeten’ te veel.” Schipper vindt dat veel initiatieven niet aansluiten op de situatie van de tussenpersoon en dat er een te grote afroming is van provisies. “FinanceNed geeft de zelfstandig ondernemer zijn vrijheid van handelen terug en versterkt zijn slagvaardigheid.”
Modulair
Kostenreductie en efficiency moeten worden bereikt door het modulaire systeem. “De ondernemer kiest en betaalt alleen datgene wat als nuttig wordt ervaren voor de bedrijfsvoering”, aldus Schipper. FinanceNed vervult in het systeem een coördinerende en controlerende functie. Het systeem is onderverdeeld de geautomatiseerde modules InkoopNed (inkoop van financiële producten en diensten), AdminNed (provisieadministratie en -registratie), OfferteNed (een servicecentrum met hypotheekvolmacht), AdviesNed (voor het inhuren van adviseurs) en TrainNed (opleidingen). De modules PensioenNed en HypoNed moeten daaraan binnenkort worden toegevoegd.
FinanceNed is voor de geldverstrekkers het aanspreekpunt voor samenwerking met en aansturing van de aangesloten kantoren. Op dit moment wordt samengewerkt met ruim vijftien maatschappijen, variërend van Aegon tot Zwitserleven. “Na verloop van tijd willen we met een beperkt aantal maatschappijen specifiekere afspraken maken over de vorm van samenwerking”, aldus Schipper. Doelstelling is om de komende drie jaar een jaaromzet van ruim e 1 mld te halen.

Reageer op dit artikel