nieuws

Federatie voor EB-adviseurs opgericht

Archief

Op initiatief van Gary Damen (TD Groep) is de Nederlandse Federatie van EB-adviseurs (Nefeb) opgericht. De federatie heeft onder meer als doel permanente educatie van tussenpersonen en het waarborgen van de opleiding tot gecertificeerd EB-adviseur.

Het bestuur van de federatie bestaat naast Gary Damen uit Mike Böhmermann (AUB intermediair), Guido Horst (De Amersfoortse), Cor Mooij (reïntegratie bedrijf Frame), Paul Bogers (Facet/Rabobank) en een directielid van Fortis/Amev.
Het gebrek aan een volledige opleiding employee-benefits was voor Damen de aanleiding om de federatie op te richten. “Er is in Nederland geen opleiding die het volledige veld van employee-benefits dekt. EB is namelijk niet beperkt tot pensioenen en ziektekosten, het beslaat een veel breder terrein. Ik constateer dat 90 tot 95% van de tussenpersonen nog niet in staat is om een totaaloplossing te bieden aan het mkb.”
Volgens Damen en Böhmermann moet de tussenpersoon een volwaardig gesprekspartner zijn voor de werkgever. “De werkgever zit niet te wachten op iemand die zijn pensioen wil regelen. Hij zoekt iemand die ook op het gebied van ziekteverzuim en reïntegratie een totaalconcept kan bieden”, aldus Böhmermann.
Volgens de twee tussenpersonen is het draagvlak voor de federatie groot. “Ook voor verzekeraars is dit een interessant initiatief en biedt het mogelijkheden hun EB-activiteiten bij tussenpersonen uit te breiden”, vindt Damen. Sponsoring door verzekeraars is echter uit den boze. “Wij willen niet gebonden zijn aan een naam. De mensen in het bestuur zitten daar op persoonlijke titel in.”
Opleiding
Voorwaarde voor lidmaatschap van de federatie is dat de tussenpersoon de hbo-opleiding tot EB-adviseur volgt. Deze opleiding, die in september van start gaat, zal worden verzorgd worden door de Hogeschool Brabant Bedrijfsopleidingen.
“De opleiding begint op mbo-niveau/basisopleiding en moet uiteindelijk opleiden op hbo-niveau/vervolgopleiding. Daarnaast zal het een praktijkgerichte opleiding. Er zal veel met cases gewerkt worden. Volgens Damen en Böhmermann is de tijd rijp voor een dergelijke opleiding. “De wetgeving verandert volgend jaar. Er komt enorm veel af op de tussenpersoon en hij kan niet het risico lopen dat hij foutief adviseert. Het is overigens opvallend dat vrijwel geen van de tussenpersonen in zijn aansprakelijkheidsverzekering EB-advisering heeft opgenomen.”
De federatie streeft nadrukkelijk naar certificering van de opleiding.
Software
De huidige systemen voor employee-benefits voldoen niet aan de eisen die Damen en Böhmermann daaraan stellen. “Wij willen software ontwikkelen, waarmee tussenpersonen het midden- en kleinbedrijf oplossingen kunnen aanbieden. Het wordt één systeem waarbinnen alles geadministreerd kan worden, met aansluiting op alle backoffices van verzekeraars. Het systeem wordt gevoed door allerlei instanties, zodat het continu up-to-date is. Bovendien is het ook nog betaalbaar, aldus Böhmermann. “Wij zijn jonge honden die eigenwijzer zijn dan de markt. Neem van mij aan dat dit systeem revolutionair is.”
Beide ‘jonge honden’ kunnen niet aangeven wanneer het systeem klaar is (“wel ruim voor de start van de opleiding”). Het antwoord op de vraag wat het lidmaatschap van de federatie gaat kosten, moeten de twee schuldig blijven. “Daar willen we ons nog niet over uitlaten. Het wordt niet te duur, want de drempel moet niet te hoog zijn. Het zal waarschijnlijk rond de e 1.000 uitkomen”. In de kosten van het lidmaatschap zijn de opleiding en het softwaresysteem inbegrepen.

Reageer op dit artikel