nieuws

Federatie aanjager van Platform Opleidingen

Archief

De Federatie van Assurantieclubs heeft een Platform Opleidingen opgericht. In dit platform zijn, behalve de Federatie, ook het Verbond van Verzekeraars, NVA, NBVA, NVGA en de SEA vertegenwoordigd.

Als eerste project werkt het platform aan het definiëren van opleidingseisen voor de diverse functies die op assurantiekantoren voorkomen. Een activiteit waarmee ook het landelijk opleidingsinstituut Nibe-SVV zich bezighoudt.
Federatie-voorzitter Jan Muller haast zich te zeggen dat het platform nog geformaliseerd moet worden. Het platform zal als ‘afnemer’ van opleidingen de eisen definiëren die aan bepaalde opleidingen worden gesteld. “Deze eisen worden vervolgens ter beschikking gesteld aan de opleidingsinstituten binnen onze branche. Deze kunnen dan in onderlinge concurrentie de opleidingen bouwen en vervolgens aanbieden aan de gebruikers”, aldus Muller.
Nibe-SVV
Op de vraag of de doelstelling van het platform niet de ontwikkeling van functieprofielen door Nibe-SVV doorkruist, zegt Muller: “Wij gaan nadrukkelijk uit van de behoefte van de markt. In het verleden werden opleidingen ontwikkeld zonder naar de vraag in de markt te kijken. Dat willen wij veranderen door middel van samenwerking. Niet iedereen hoeft het wiel uit te vinden.”
Muller benadrukt dat de vestigingsopleiding Assurantie-B niet ter discussie staat. “Die opleiding schuiven wij met onze plannen niet opzij, maar we willen er vanaf dat Jan en Alleman een assurantie B-opleiding zou moeten volgen, terwijl 7% het daadwerkelijk gebruikt om zicht te vestigen.”
Binnen de structuur van het platform is volgens Muller ook een belangrijke rol weggelegd voor de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA). Dit exameninstituut zal voor de opleidingen eindtermen en toetsen gaan ontwikkelen op basis waarvan bekeken kan worden of de opleidingseisen, zoals gedefinieerd door het platform, en de uiteindelijke opleiding op elkaar aansluiten. Muller noemt de structuur de “trias politica”: het platform definieert de eisen, de opleidingsinstituten bouwen de opleidingen en bieden ze aan, en de SEA controleert.
Muller is zeker van plan contact te zoeken met de Autoriteit-FM. “Wij vertegenwoordigen een hoop leden in de branche. Daarom willen wij graag onze positie en onze visie op het opleidingsgebeuren in de branche over het voetlicht brengen.”
Consultatief orgaan
NBVA-woordvoerder Paul Oostdam benadrukt dat het platform een consultatief orgaan is en geen representatief orgaan. “Wij juichen de komst van het platform als consultatief orgaan toe. Als het een goed overzicht biedt van de vraag en aanbod in de markt, is dat prima. Wij zullen graag onze medewerking verlenen. We moeten er echter voor waken dat het een representatief orgaan wordt, want daar zijn andere partijen voor, zoals de NBVA, de NVA en het Verbond van Verzekeraars.” Ook het Verbond noemt het platform “een prima initiatief”.
Volgens NVA-directeur Niels Mourits staat het initiatief in de kinderschoenen. “Het is allemaal nog erg vers. Wij onderkennen dat er in onderwijsland van alles aan de hand is. Vooral in het kader van toezicht, waarbij de vakbekwaamheid van de tussenpersoon en de medewerkers bij verzekeraars een issue is, zien wij allerlei ontwikkelingen. In werkgroepen is het tot hot item verheven. Dan heb je nog Nibe-SVV. Daar is van alles aan de hand. Het Verbond gaat daar middelen in pompen en wil daarom een vinger in de pap hebben. NVA en NBVA zitten in het stichtingsbestuur van Nibe-SVV en hebben de onderwijsperikelen eveneens hoog op de agenda staan. De NVA vindt dat de werkgevers, verzekeraars en intermediair, nu aan het woord zijn. Zij moeten die eisen formuleren en het platform zou de organisatie kunnen worden die dat op zich neemt.”
De SEA benadrukt via hoofd examenontwikkeling Alex Stolwijk dat de SEA géén zitting zal nemen in het platform. “Het zou vreemd zijn dat de SEA betrokken is bij de definiëring van opleidingseisen en vervolgens die opleidingseisen moeten toetsen. Wij komen in beeld als het platform een opdracht bij ons neerlegt. Dat kan zowel voor het ontwikkelen van eindtermen voor opleidingen als voor het ontwikkelen en afnemen van de examens, of beide. Wij vinden het wel belangrijk, dat er één gremium is van waaruit dat geïnitieerd wordt. In dat opzicht is het platform een goed initiatief. Voorheen werd die vraag altijd vanuit Nibe-SVV bij ons neergelegd. Dat gebeurt nu niet meer en dat is voor Nibe-SVV even wennen.”

Reageer op dit artikel