nieuws

FCI lijft gedetacheerde Amev-medewerkers in

Archief

Ruim 120 van de 250 Amev-medewerkers die gedetacheerd zijn bij Fortis Corporate Insurance (FCI), hebben onder voorbehoud getekend voor een arbeidscontract bij FCI. Het voorbehoud betreft de nieuwe arbeidsvoorwaarden waarover met de bonden overlegd moet worden. Vijf medewerkers hebben aangeven bij ASR in dienst te willen blijven.

“FCI maakt bestuurlijk geen deel meer uit van de ASR Groep (Amev, Stad Rotterdam, Europeesche, Amersfoortse). Vanuit dat oogpunt is het niet logisch om de medewerkers in dienst te laten blijven van een maatschappij waarbij geen enkele juridische betrokkenheid meer is.” Met deze zinsnede kondigde FCI het eigen werkgeverschap aan in een brief die de medewerkers vlak voor kerst ontvingen. In de brief stond verder dat de medewerkers per 1 januari in dienst zijn van FCI en dat zij tot 16 januari de tijd hadden om te reageren. Mocht men niet mee willen, dan “zou in overleg met ASR worden bezien hoe de huidige situatie na 1 januari gecontinueerd kon worden”.
De vakbonden reageerden furieus. “De medewerkers worden voor het blok gezet. Ze moeten tekenen, anders moeten ze nog maar afwachten wat er met hen gebeurt.” Vooral deze aanpak van FCI wekte weerstand op. “In plaats van eerst met ons te overleggen over de arbeidsvoorwaarden en dan pas de keus aan de medewerkers voor te leggen, moesten de medewerkers nu ongezien tekenen. Wij hebben de medewerkers aangeraden bezwaar te maken en eventueel onder voorbehoud te tekenen”, aldus Unie-bestuurder Gerwin van der Lei.
Henk Diependaal, P&O manager van FCI, heeft begrip voor deze kritiek van de vakbonden. “Wij hebben voor deze optie gekozen omdat we op de allereerste plaats wilden vaststellen of er überhaupt draagvlak was voor indiensttreding bij FCI. Bovendien wilden we haast maken omdat de Amev-cao per 1 april afloopt en wij zo snel mogelijk over nieuwe arbeidsvoorwaarden willen praten.”
Prestatietoeslag
De suggestie die door FCI gewekt is dat de nieuwe arbeidsvoorwaarden gelijkwaardig zullen zijn aan de huidige arbeidsvoorwaarden van de Amev-medewerkers is de vakbonden eveneens in het verkeerde keelgat geschoten.
“FCI wil af van de huidige winstdelingsregeling in de Amev-cao. Nu krijgt een Amev-medewerker 13% winstdeling. FCI heeft een voorstel op tafel gelegd voor een individuele prestatietoeslag voor alle medewerkers van maximaal 7%. Dat is een verslechtering van de huidige arbeidsvoorwaarden. Verder wil men niet alleen de winstdelingsregeling afschaffen, maar ook de individuele prestatiebeloning die geldt voor een select gezelschap, namelijk die werknemers die zeer goed tot uitmuntend functioneren”, aldus Van der Lei.
De kritiek van de vakbond spitst zich niet alleen toe op het afschaffen van de winstdelingsregeling. “De medewerker kan nu alleen iets extra’s krijgen als hij goed beoordeeld wordt. Op deze manier raken de verhoudingen binnen het bedrijf een beetje zoek. Als jij niet overweg kan met je chef, zou je een probleem kunnen krijgen”, vindt Van der Lei.
Diependaal wil niet al te gedetailleerd ingaan op de voorstellen die FCI gedaan heeft. “Wij willen de huidige salarisstructuur handhaven, verder nemen we bestaande regelingen met betrekking tot uitruil van arbeidsvoorwaarden over. Er is discussie over ons voorstel van een ‘beoordelingstoeslag’. De vakbonden hebben daar kritiek op. Punt van discussie is ook nog de hoogte van die toeslag. Die kritiekpunten nemen we mee en daarover gaan we verder overleggen. Ik heb wel de indruk dat het overleg constructief is en dat we er uit zullen komen.”

Reageer op dit artikel