nieuws

Faure: ‘Meer openheid in expertise is zelfs economisch voordelig’

Archief

Michael Faure, professor aan de universiteit van Maastricht, hield vorige week een pleidooi voor meer openheid in de schaderegeling. “Meer openheid in expertise is zelfs economisch voordelig.” Hij hield zijn lezing tijdens een discussiebijeenkomst georganiseerd door de afdeling Personenschade van Bureau Coördinatie Expertise-organisaties (BCE). Centrale vraag was: wat zijn de kosten en baten van openheid in de personenschade-expertise?

Vorig jaar deed de Raad van Toezicht Verzekeringen de uitspraak dat een expertiserapport opgesteld in opdracht van verzekeraars ook ongevraagd overgelegd moet worden aan de wederpartij. Hiermee barstte een discussie los, die een jaar na dato nog niet is uitgewoed.
Faure: “Het (ongevraagd) overhandigen van het expertiserapport bevordert de helderheid ten aanzien van de feiten en bijvoorbeeld het schadebedrag. Vanuit economisch perspectief gezien drukt het de informatiekosten, want alle partijen baseren zich op dezelfde informatie. Hierdoor kunnen de kosten naar beneden, worden gerechtelijke processen vermeden en daarmee behoren ook inefficiënte proceskosten tot het verleden.”
“Maar zo gemakkelijk is het niet”, betoogde Faure. “Want er moeten natuurlijk wel enkele vragen gesteld en beantwoord worden. Bijvoorbeeld: wat houdt transparantie bij schaderegeling in? Hoever moet transparantie gaan? Wie is eigenlijk die deskundige wiens oordeel de verzekeraar vraagt? Wie betaalt de expert en welke gevolgen heeft dat voor de onpartijdigheid? Hoe vindt de betaling plaats? Hoe controleren we de deskundige?”
Voor- en nadelen
Faure concludeerde dat er voor de uitspraak van de Raad van Toezicht (RvT) geen strikt juridische basis bestaat. “De RvT kan geen beroep doen op wettelijke normen, want het is niet geregeld bij wet. De fundamenten voor deze uitspraak zijn gelegd door de roep om meer transparantie en te linken naar het Burgerlijk procesrecht, waar hoor en wederhoor gemeengoed is.”
Redenen voor de deskundige om openheid na te streven, zijn vaststelling van de feiten en bekijken of aan de hand van de polisvoorwaarden dekking verschuldigd is en wat de hoogte van dat bedrag moet zijn. “Maar”, zegt Faure, “de expert kan ook een mening over deze zaak hebben of constateren dat er een fraudeluchtje aan zit. Leg je dat dan ook vast in zo’n expertiserapport, wetende dat het naar de wederpartij gaat? Nee, ik denk dat die informatie dan apart wordt bijgeleverd. Dat zou ik ook aanraden.”
Faure verwacht verder dat deze uitspraak van de RvT leidt tot een gedragsaanpassing. “Het beïnvloedt de vraag naar expertise. Misschien is men wel geneigd minder vaak een expertiserapport te vragen.” Maar de uitspraak heeft ook positieve effecten, hield Faure zijn gehoor voor. “De expert schrijft in beginsel een beter rapport. Hij heeft meer verantwoordelijkheid. Het concept-rapport zou inhoudelijk door de claimant geverifieerd moeten worden. Eventuele fouten zijn er op die manier uit te halen. Er bestaat dan geen misverstand over de feiten en het is duidelijk over welke punten er onenigheid bestaat.”
Een andere vraag die Faure zich stelde was of openheid garantie biedt voor een goed kwalitatief deskundigenrapport. “De onafhankelijkheid kan in het geding zijn, doordat de expert door de verzekeraar betaald wordt. Hij schrijft de taal van zijn broodheer.” Faure nuanceerde dat weer door zijn gehoor gerust te stellen met de woorden dat dat niet per se de kwaliteit in de weg staat.
No-cure-no-pay acht Faure voor de expertisebranche niet echt een optie. “Bij rechtshulpverlening loopt de advocaat wellicht wat harder, omdat hij beter betaald wordt naarmate het resultaat beter is. Als we dat principe ook toepassen bij experts dan komt het algemeen belang van een correcte schadeafhandeling in het geding. De portemonnee gaat dan voorop lopen.”
Hoe kan je nu de onafhankelijkheid en deskundigheid bevorderen, vroeg Faure zich af. Als mogelijkheden noemde hij het al in een vroeg stadium betrekken van de claimant bij de benoeming van de expert, het toezenden van het concept-rapport of zelfs de claimant aanwezig laten zijn bij de daadwerkelijke expertise.
Veeg uit de pan
Instrumenten om de kwaliteit te bevorderen zijn er volgens Faure ook. Hij noemde het Nivre, ISO-certificering en een klachteninstituut. Hij gaf en passant het Nivre nog wel een veeg uit de pan. “Het beschermen van een beroep door verplichte registratie bij een belangenorganisatie is niet goed. Daardoor creëer je een marktafscheiding, worden barrières opgeworpen en krijg je hogere prijzen.”

Reageer op dit artikel