nieuws

Falcon keert uit ondanks zelfdoding

Archief

Falcon Leven moet een levensverzekering uitkeren ondanks dat de verzekerde zelfmoord heeft gepleegd. De zelfdoding is namelijk “niet opzettelijk en welbewust” gebeurd.

Dit standpunt heeft de rechtbank in Haarlem ingenomen in een zaak die door de weduwe van de Falcon-verzekerde was aangespannen. Zij is van mening dat Falcon ten onrechte alleen de afkoopwaarde van de verzekering heeft betaald (circa e 40.000) in plaats van het verzekerde bedrag (e 453.780). Falcon beroept zich op een artikel in de algemene voorwaarden die van kracht wordt als de verzekerde binnen twee jaar na het sluiten van de levensverzekering overlijdt door zelfdoding.
Voornemen
De verzekerde consulteerde vijf maanden na het sluiten van de polis, gekoppeld aan een hypothecaire lening, voor het eerst zijn huisarts wegens klachten van depressieve aard. Hij deed dat in een half jaar tijd zes keer en gebruikte op advies antidepressiva. Dertien maanden na het sluiten van de polis beroofde hij zich van het leven door van de Utrechtse Domtoren te springen. De zelfmoord werd bevestigd door een rapport van de Utrechtse politie.
Volgens de weduwe wees niets in de dagen voorafgaand aan het overlijden op de aanstaande zelfdoding. De man gedroeg zich volstrekt normaal en evenwichtig en koesterde al langer de wens de Domtoren te bezichtigen. Voorafgaand aan de rondleiding had hij nog geld in de parkeermeter gegooid, volgens de rechtbank kennelijk met de bedoeling terug te keren bij zijn auto. De gids, hoewel daarop speciaal getraind, onderkende eveneens geen teken van depressiviteit. Tegenwerping van Falcon is, los van de depressiviteit, dat de man die dag niet op zijn werk was verschenen, terwijl hij wel een afspraak had.
Aannemelijk
Volgens de Haarlemse rechtbank is niet vast komen te staan dat de man de Domtoren heeft bezocht met het voornemen zich aldaar van het leven te beroven. Het tegendeel is wel voldoende aannemelijk: de man leed volgens zijn huisarts aan angst- en paniekstoornissen en is, toen hij tijdelijk alleen werd gelaten op de Domtoren, overvallen door een plotselinge paniekaanval. De uitsluitingsbepaling ter zake van zelfmoord gaat niet op als deze niet opzettelijk en welbewust is gepleegd.
Omdat Falcon zich ten onrechte heeft beroepen op de uitsluiting, is zij bovenop het verzekerde bedrag nog wettelijke rente verschuldigd en moet zij de kosten van het geding betalen. Falcon Leven (Fortis) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

Reageer op dit artikel