nieuws

Faillissement voor 3xB-Groep

Archief

De 3xB-Groep van Persoonlijk Financieel Adviseurs (Roosendaal), handelend onder diverse namen, is failliet verklaard. Vorig jaar kwam de tussenpersoon al in het nieuws, omdat Nationale-Nederlanden de portefeuille terugvorderde “wegens het niet nakomen van financiële verplichtingen”.

Tegelijkertijd is ook het faillissement uitgesproken over Regionaal Assurantie Bedrijf V.O.F, een aparte vennootschap onder firma. De naam Regionaal Assurantiebedrijf (dus zonder de toevoeging V.O.F.)is echter ook één van de handelsnamen van de 3xB-Groep. Het faillissement van de aparte VOF is per vonnis van 27 augustus vernietigd.
Over de rectificatie van dit vonnis bestaat echter enige onduidelijkheid. Volgens directeur Wouter Hillenbrink is niet de 3xB-Groep failliet, maar juist het Regionaal Assurantie Bedrijf V.O.F. De curator kan en wil hier nog geen uitsluitsel overgeven. “Het kan zijn dat er nog een rectificatie op dit laatste vonnis komt.” Volgens de gegevens van de faillissementsgriffie is op dit moment alleen de 3xB-Groep van Persoonlijk Financieel Adviseurs failliet.
De curator wil geen mededelingen doen over het faillissement en verwijst naar het openbare verslag dat binnenkort moet verschijnen.
Fortis
Het faillissement is volgens dagblad BN/De Stem eind maart al aangevraagd door Fortis Bank in Rotterdam en een oud-werknemer van het bedrijf. Het faillissement liet op zich wachten, doordat directeur Wouter Hillenbrink en zijn partner een schuldsanering hadden aangevraagd. Dat verzoek is door de rechtbank afgewezen, waarna op 20 augustus het faillissement werd uitgesproken.
De krant weet tevens te melden dat Fortis Bank voor e 1,7 mln het schip dreigt in te gaan. Fortis Bank zelf wil geen mededelingen doen over de zaak.
Volgens directeur Wouter Hillenbrink heeft huisbankier Fortis willens en wetens aangestuurd op een faillissement van de 3xB-Groep. “Fortis Bank heeft enige tijd geleden Roovers & Partners aangesteld als beheerder van de assurantieportefeuille. Dit bedrijf wil zo goedkoop mogelijk de portefeuille overnemen. Door deze gang van zaken is de inkomstenstroom geblokkeerd met alle gevolgen van dien.”
Vorig jaar juli liet Hillenbrink nog weten dat zijn bedrijf financieel gezond was. Nu geeft hij toe dat het inderdaad niet zo goed ging. “Wij hebben vorig jaar een reddingsplan op tafel gelegd, maar dat is door Fortis gesaboteerd. De marktomstandigheden noopten ons aansluiting te zoeken bij een ander bedrijf. Dat was SAA, Samenwerkende Assurantie Adviseurs. Dat is niet doorgegaan omdat Fortis het pandrecht op de portefeuille niet wilde opheffen.”
Negatief
Diverse publicaties in het dagblad schetsen een negatief beeld van Hillenbrink. Zo zou de CVB Bank vorig jaar november al aangifte hebben gedaan bij de politie wegens verduistering van verzekeringspremies en uitkeringen. De CVB Bank bevestigt, bij monde van directeur Joop Ossel, dat er inderdaad enige tijd geleden aangifte is gedaan. Over de aard van de aangifte wil hij zich echter niet uitlaten.
Een politiewoordvoerder bevestigt dat er een onderzoek loopt naar het handelen van de directie van de 3xB-Groep. “Onderzocht wordt of er sprake is van verduistering. Inmiddels is van twaalf mensen een verklaring opgenomen. Het onderzoek is in volle gang.”

Reageer op dit artikel