nieuws

‘Faillissement I&I was gepland’

Archief

I&I Adviesgroep heeft faillissement aangevraagd. Eigenaren Jan Dekker en Rob Uittenbosch willen geen toelichting geven op de aanleiding. Volgens ingewijden stond het omvallen van I&I vorig jaar al vast, toen Achmea haar aandelen in het intermediairbedrijf verkocht.

Per 1 oktober 2003 namen Uittenbosch en Dekker de aandelen in I&I over. Het bedrijf telde toen dertig medewerkers in de vestigingen in Capelle aan den IJssel, Amersfoort en Zwolle. De werknemers gingen – met behoud van arbeidsvoorwaarden – over naar I&I. Achmea bleef tot 1 oktober van dit jaar “hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van arbeidsvoorwaarden door I& I”, zo liet Achmea de medewerkers weten. Als sprake was van een faillissement binnen een half jaar na de overname, zou Achmea de medewerkers tot 1 april een aanvulling geven op de WW-uitkering.
Aanleiding voor de management-buyout waren de negatieve resultaten die volgens Achmea werden veroorzaakt door te hoge personeels- en overheadkosten en slechte marktomstandigheden. “Er leek geen andere weg open dan die waarin de activiteiten volledig zouden worden afgebouwd.” De verkoop aan Dekker en Uittenbosch kwam daarna echter als “onverwachte optie”, zo schreef Achmea vorig jaar aan de medewerkers. Er werd een schuldsanering doorgevoerd voor rekening van Achmea, die tevens een achtergestelde lening verstrekte.
Misleid
Betrokkenen voelen zich misleid, nu de faillissementsaanvraag is gedaan. De rol van Achmea wordt in twijfel getrokken. “De heer Uittenbosch is door Achmea binnengehaald om zijn vele contacten. Hiervan heeft I&I nooit iets gemerkt. Hij heeft I&I voor e 1 gekocht, mits hij het personeel mee zou nemen. Het personeel werd daarover met terugwerkende kracht ingelicht. Nu is het jaar afgelopen waarin Achmea alle arbeidsvoorwaarden zou waarborgen: vandaar het faillissement. Dit alles is gebeurd op kosten van het personeel, dat zo op een onfrisse manier is gewipt.”
Over het betalen van salarissen over de maand september bestaat onenigheid. Uittenbosch en Dekker wendden zich gezien de financiële situatie van I&I tot Achmea, die echter stelt niet gehouden te zijn tot salarisbetaling. “Medewerkers verenigen zich in een platform en zullen daar waar nodig is Achmea onder druk zetten. Medewerkers voelen zich weggewerkt, benadeeld en twijfelen aan de correctheid van de overgang”, laat een andere ingewijde weten. “Inmiddels is een onderzoek ingesteld naar de geldstromen. Met een omzet van e 3 mln en slechts e 1 mln aan kosten kan een bedrijf toch niet failliet gaan? Achmea wil niet opnieuw een lening verschaffen om door te gaan, maar na failleren wel onder voorwaarde dat het personeelsbestand uitdunt. Hieruit blijkt dat het enige doel van Achmea het op ‘nette’ wijze dumpen van personeel is.”

Reageer op dit artikel