nieuws

Faillissement dreigt voor garantieverzekeraar SGWN

Archief

Het faillissement dreigt voor de in financiële problemen verkerende garantieverzekeraar SGWN in Zutphen. Drie maanden na het toepassen van de noodregeling is nog geen verzekeraar bereid gevonden de onderlinge over te nemen. Over één maand moet er duidelijkheid zijn, zeggen de bewindvoerders.

Garantieverzekeraar SGWN, operationeel sinds het najaar van 1997, is in de financiële problemen gekomen door garantieverzekeringen te sluiten op bouwprojecten in Duitsland. De hoofdaannemer van deze projecten is failliet gegaan, waardoor SGWN werd geconfronteerd met een schadeclaim van zeker e 8 mln. De Duitse herverzekeraar Gerling weigert zijn aandeel in de schadepost te betalen, omdat SGWN de garantiepolissen nooit zou hebben mogen sluiten onder de geldende herverzekeringsvoorwaarden. De herverzekeraar heeft het lopende contract met SGWN inmiddels per 1 januari volgend jaar opgezegd.
SGWN bestrijdt de visie van Gerling: de herverzekeraar zou geen bezwaar hebben gemaakt tegen de toegepaste acceptatievoorwaarden. Een kort geding, aangespannen door SGWN, heeft niets opgeleverd; de bewindvoerders Aad Horstman, voormalig directievoorzitter van Tiel Utrecht, en advocaat Fons Spliet overwegen nu alsnog een bodemprocedure te gaan starten.
Probleem
Krachtens de noodregeling (te vergelijken met een surséance van betaling) hebben de bewindvoerders alle aanspraken van polishouders ‘bevroren’, totdat er meer inzicht is over de financiële situatie en de toekomst van het bedrijf. Horstman spreekt van “een ingewikkeld probleem”. Hij zegt dat het Nederlandse bedrijf van de garantieverzekeraar gezond is, maar dat het desondanks “uiterst moeilijk wordt” om een maatschappij te vinden die de portefeuille (ca 4.000-5.000 polissen) en de medewerkers wil overnemen. Onder het toch geringe aantal garantieverzekeraars is nog geen kandidaat gevonden. Stiwoga (e 7,8 mln premie) valt volgens hem af, omdat deze maatschappij “dit soort risico’s niet verzekert”.
Nu een overdracht van de maatschappij als geheel niet lukt, wordt serieus gekeken naar een tweede optie: het maken van een doorstart met de gezonde portefeuille van de verzekeraar en het failliet laten gaan van de oude vennootschap, inclusief alle schadeclaims en (mogelijke) vordering op herverzekeraar Gerling. “De oude vennootschap zal alle schadeclaims gewoon afwikkelen. De eventuele uitkering aan polishouders is dan afhankelijk van de omvang van de boedel, die al dan niet wordt uitgebreid met de vordering op Gerling”, aldus Spliet. Volgens hem zijn er onderhandelingen gaande met partijen in Nederland en Duitsland over het Nederlandse, respectievelijk Duitse distributiebedrijf van SGWN, dat alle contacten onderhoudt met de aannemers. Horstman: “De garantiepolis is een goed product. Bovendien is Duitsland een nog onontgonnen gebied. Het enige grote verschil is dat Duitse aannemers gemiddeld minder solvabel lijken te zijn.”
Jaarcijfers
De bewindvoerder is overigens verbaasd dat AssurantieMagazine de hand heeft weten te leggen op de jongste jaarcijfers van SGWN, die volgens hem “een indruk wekken die niet de feiten dekt”. Horstman verduidelijkt: “We wachten nog op een goedgekeurde jaarrekening van de accountant. Die moet definitief uitsluitsel geven.”
SGWN boekte over 2002 een brutopremie van e 2,1 (1,9) mln. Het technisch resultaat werd verbeterd tot e 317 (-24) mille; het nettoverlies bedroeg e -124 (-501) mille. Het aansprakelijk vermogen nam toe naar e 1,1 (0,8) mln en de technische voorzieningen naar e 199 (-46) mille. De aanwezige solvabiliteitsmarge steeg tot e 1,0 (0,7) mln; vereist volgens de Pensioen- en Verzekeringskamer was e 0,7 (0,7) mln.

Reageer op dit artikel