nieuws

Failliete tussen- persoon gegijzeld

Archief

Wouter Hillenbrink, directeur van de failliete 3xB Groep in Roosendaal, is vorige week op last van de curator gegijzeld. Hillenbrink zou zich schuldig maken aan het leeghalen van de assurantieportefeuille.

Volgens curator Ernst Butterman bleef Hillenbrink ondanks het in augustus uitgesproken faillissement onder de naam 3xB Groep financiële producten aanbieden en holde hij daarmee de assurantieportefeuille – en dus de failliete boedel – uit. Die portefeuille is al sinds januari van dit jaar, op last van pandhouder Fortis Bank, ondergebracht bij Roovers & Partners in Roosendaal.
Volgens Butterman is de gijzeling vrij uniek. “Maar na twee maanden praten houdt het een keer op. Het is een dwangmiddel om iemand ergens toe te bewegen.” Het regionale dagblad BN De Stem meldt dat de activiteiten van 3xB Groep ondanks de gijzeling van Hillenbrink doorgaan. De curator zegt hierover deze week een gesprek te voeren met Hillenbrink in het Huis van Bewaring.
Butterman schetst de handelswijze van Hillenbrink. “In het zicht van het faillissement van 3xB Groep heeft hij een andere onderneming opgericht, waar razendsnel allerlei zaken uit de 3xB Groep zijn ondergebracht, zoals telefoonlijnen en de handelsnaam. Na het faillissement is hij vanuit het oude kantoor gewoon doorgegaan met de activiteiten.”
Conflicten
Assurantiekantoor 3xB Groep werd in augustus failliet verklaard op verzoek van financier en pandhouder Fortis Bank. Volgens BN De Stem heeft Fortis Bank e 1,7 mln te vorderen. Een jaar eerder zei Nationale-Nederlanden nog de portefeuille te vorderen wegens langdurige conflicten en een achterstand op de rekening-courant. Verder deed CVB Bank al eens aangifte tegen Hillenbrink/3xB Groep wegens verduistering van verzekeringspremies en -uitkeringen.

Reageer op dit artikel