nieuws

Failliete letselexpert Kloppenburg: ‘te weinig oog voor eigen

Archief

declaraties’

Gerard Kloppenburg, voormalig eigenaar/directeur van het letselschadebureau Kloppenburg in Hoevelaken, is sinds 1 augustus als expert personenschade werkzaam bij Ottenschot Letselschadespecialisten in Hengevelde. Medio volgend jaar zal hij daar toetreden tot het managementteam. In een brief aan relaties heeft Kloppenburg zijn visie op de oorzaken van het faillissement (zie AM 12, pag. 2) weergegeven.
In de brief stelt Kloppenburg: “Zoals wellicht bij u bekend is, werd mijn kantoor op 29 mei in staat van faillissement verklaard. Over de oorzaken hiervan kan ik veel vertellen, maar de kern is gelegen in het feit dat ik als eindverantwoordelijke primair met de belangen van mijn cliënten bezig was, waardoor de betalingen van de kantoordeclaraties door de aansprakelijke verzekeraars minder aandacht kregen. Tussen het verrichten van ons werk en de betaling van de declaraties door de verzekeraar zit ten minste zes maanden. Dit betekent dat wij als kantoor veel moesten voorfinancieren. Dat heeft een groot beslag op de liquiditeit gelegd. De combinatie met een aantal andere factoren zoals personeelsverloop, ziekte en zwangerschappen is mijn kantoor uiteindelijk noodlottig geworden.”
Kloppenburg vervolgt: “Mijn conclusie is dan ook dat ik met hetzelfde fanatisme als waarmee ik de belangen van mijn cliënten verdedigde ook de verzekeraars had moeten benaderen op het onderdeel declaratievergoeding. Het is een keiharde leerschool geweest, maar desondanks wil ik door in de personenschaderegeling; een vak dat veel voldoening geeft met name door de rechtstreekse contacten met slachtoffers.
Ik heb er voor gekozen nu te gaan werken bij Ottenschot Letselschadespecialisten, een bureau dat deze processen zorgvuldig bewaakt en controleert. Het management bestaat uit meerdere personen, beschikt over een letselschadeadvocaat, een verkeersongevallenanalist, een medisch team en een rekenkundige. Het bureau is ook lid van de Nationale LetselTelefoon (NLT).”
‘Geen bemoeienis’
Kloppenburg schrijft dat hij de komende maanden bij Ottenschot in loondienst zal werken en in de loop van 2003 mede-eigenaar zal worden. “Ik ga werken vanuit de vestiging Nijkerkerveen, zodat mijn primaire aandachtsgebied Midden-Nederland is. Slachtoffers zullen zoveel mogelijk door mij persoonlijk worden bezocht en hun dossiers worden door mijzelf behandeld. Verder merk ik nog op dat de huidige eigenaren van mijn voormalig kantoor zich nog steeds bedienen van mijn naam. Het moet echter duidelijk zijn, dat ik met hen en hun kantoor geen enkele bemoeienis meer heb.”
Ook rekenkundig bureau ten onder
In het verlengde van het faillissement van het letselschadebureau Kloppenburg is medio juli ook Heinen-Kloppenburg Letselschadeberekeningen BV failliet verklaard. Het rekenkundig bureau, dat vlak voor de jongste jaarwisseling was opgericht door Gerard Kloppenburg en Peter Heinen, werkte vrijwel uitsluitend voor Letselschadebureau Kloppenburg. Peter Heijnen (37), die vroeger werkte bij Valau en bij Ohra Rechtsbijstand, is begin deze maand als schadecorrespondent in dienst getreden bij ISB (Dekra) in Den Bosch.

Reageer op dit artikel