nieuws

Extra waardestijging van alle verzekerde woningen Klaverblad

Archief

Klaverblad gaat in alle lopende woonhuisverzekeringen de herbouwwaarden met ten minste 10% verhogen. Het motief hiervoor is dat de tot dusver gehanteerde indexering aanzienlijk achterloopt op de werkelijke prijsontwikkeling.

Doordat de index voor bouwkosten geen gelijke tred heeft gehouden met de recente stijging van de prijzen voor herbouw, zijn de jaarlijkse verhogingen van verzekerde bedragen op basis van deze index ver achtergebleven bij de werkelijke prijsontwikkeling. “Als gevolg hiervan zijn de verzekerde bedragen van de bij ons verzekerde woonhuizen in bijna alle gevallen te laag.”
Daarom heeft Klaverblad besloten vanaf 1 maart de herbouwwaarden van de lopende woonhuisverzekeringen per hoofdvervaldatum en bloc te verhogen. “De verhoging is afhankelijk van de datum waarop de woning getaxeerd is en bedraagt tussen de 10% en 15%, inclusief indexverhoging”.
Oorzaken
De sterke stijging van de herbouwkosten is volgens Klaverblad niet alleen het gevolg van de gestegen materiaal- en loonkosten. Er zijn ook kostenstijgingen opgetreden door andere bouwmethoden, wijziging van het Bouwbesluit en een toenemend gebruik van luxe elementen.
“De methode (Fotowijzer met Handleiding) die wij tot nu toe gebruiken om de herbouwwaarde van een woonhuis vast te stellen, blijkt onvoldoende rekening te houden met deze sterke prijsstijgingen. Bovendien is de opzet van deze methode, die al begin jaren zeventig werd geïntroduceerd, inmiddels verouderd.”
Nieuwe methodes
Klaverblad heeft nu twee nieuwe methodes om de herbouwwaarde vast te stellen: de Waardemeter woonhuis en de Taxatiehandleiding woonhuis. De Waardemeter woonhuis kan overigens alleen worden gebruikt als het gaat om moderne woningen met bouwaard steen/hard. Op basis van een correct ingevulde waardemeter verleent Klaverblad garantie tegen onderverzekering.
De waarde van een woonhuis kan ook door een taxatie worden vastgesteld. Meestal worden deze taxaties door de buitendienst van Klaverblad verricht, maar het is ook mogelijk dat tussenpersonen worden gemachtigd om dergelijke taxaties uit te voeren.
In de nieuwe Taxatiehandleiding is overigens het aantal categorieën teruggebracht en gaat het nu om prijzen inclusief fundering en isolatie.

Reageer op dit artikel