nieuws

Extra keuzemogelijkheid voor eigen-risicodragerschap WAO

Archief

Kleine werkgevers moeten per 2004 nog één keer de kans krijgen om eigen-risicodrager te worden voor de WAO. Dit heeft minister De Geus de Tweede Kamer voorgesteld.

Begin dit jaar vallen kleine werkgevers (loonsom 2003 circa e 600.000) niet meer onder de Pemba. Dit houdt in dat zij – bovenop de basispremie die voor alle bedrijven geldt – in plaats van de gedifferentieerde premie 2,38% van de loonsom gaan betalen. Door de maatregel is dus ook de mogelijkheid vervallen om in plaats van de gedifferentieerde premie zelf het risico te dragen. Dit geldt niet voor werkgevers die eigen-risicodrager zijn of dit met ingang van 2003 hadden aangevraagd.
Wie in 2003 eigen-risicodrager wilde worden, moest dit voor afgelopen oktober aanvragen. De maatregel was toen echter net bekend. Veel werkgevers konden voor 1 oktober niet bekijken wat voor hen het voordeligste zou uitpakken. Een aantal werkgevers is namelijk met de nieuwe premie duurder uit. Minister De Geus heeft nu de Tweede Kamer voorgesteld de kleine werkgevers nog één keer – per 2004 – de mogelijkheid te bieden om eigen-risicodrager te worden. Verscheidene organisaties, waaronder de NVA hebben voor deze extra keuzemogelijkheid gepleit.

Reageer op dit artikel