nieuws

Ex-tussenpersonen integreren EB-markt

Archief

De ex-tussenpersonen Manus van Oosterum en Gerrit Borgers hebben een EB-platform opgericht: het Employee Benefits Competence Center (EBCC). In het EBCC hoeven gegevens maar eenmalig ingevoerd te worden en mutaties worden met één druk op de knop in de systemen van alle partijen verwerkt.

Met het nieuwe platform is volgens beide initiatiefnemers bereikt dat werkgevers, werknemers, verzekeraars, tussenpersonen, uitvoeringsinstellingen et cetera op het terrein van verzekerbare en niet-verzekerbare arbeidsvoorwaarden met elkaar kunnen communiceren.
Belangrijkste doelstelling van het EBCC is het beheersbaar maken van de arbeidsvoorwaarden. “Er zitten nogal wat verschillen in de polisbeheersystemen, de salarissystemen, de kwaliteit van het intermediair, de administratiesystemen en de belangen van de verzekeraars. Communicatie tussen al die systemen leidt vaak tot een foutenfestival”, aldus de initiatiefnemers.
“Het EBCC stelt expertise en functionaliteiten beschikbaar en verzorgt daarmee een horizontale en verticale integratie van de keten. Het resultaat is dat de werkgever beschikt over zorgvuldige gegevens, zodat de medewerker een actueel inzicht heeft in de inkomenssituatie en keuzes kan doorvoeren zonder (verlenging) mutatietermijn en dat de tussenpersoon weer adviseur wordt in plaats van administrateur. De verzekeraar ontvangt en levert direct exacte gegevens tegen lage kosten”, aldus Van Oosterum.
Voorwaarden
Van Oosterum en Borgers zijn van mening dat zo’n platform als EBCC alleen kans van slagen heeft als het volkomen onafhankelijk is van welke partij dan ook, zowel in geld als in aandelenbelang. Dat neemt niet weg dat wel samenwerking is gezocht met een aantal partners. Voor het polisbeheersysteem wordt gebruik gemaakt van Assis voor Windows van systeemhuis ASN, Infa Involved verzorgt de EB-regelingen in EBL Pro, PinkRoccade is verantwoordelijk voor de hosting en de veiligheid van het portaal en verzorgt de aansluiting op het Verzuimportaal. LogicaCMG is verantwoordelijk voor de uniformiteit in de salarisberichten en ICT Teamwork verzorgt het systeembeheer.
Een belangrijke rol is weggelegd voor het bedrijf Salience, dat ervoor zorgt dat alle schakels in de keten met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast zijn er nog de branchestandaarden. Zo wordt de Generieke Interface Manager (GIM) gebruikt als transactiestandaard en het All Finance Model (AFM) als gegevensstandaard.
Zowel Van Oosterum als Borgers hebben hun assurantieportefeuilles van de hand gedaan, omdat zij vonden dat dit niet te combineren viel met hun EB-activiteiten. Borgers verkocht vorig jaar al zijn assurantieportefeuille. Van Oosterum deed dat dit jaar.
EBKC
Een niet onbelangrijk onderdeel van het EB-platform is het Employee Benefits Knowledge Center (EBKC). Dit is een landelijk werkende netwerkorganisatie van adviseurs op allerlei terreinen, variërend van EB-consultants, P&O- en cao-deskundigen tot fiscalisten.
Voor dit landelijk netwerk is onder meer een samenwerking aangegaan met MoneyView Support. Dit bedrijf fungeert als callcenter en zet de vragen uit binnen MoneyView zelf of verwijst door naar één van de andere partners in het netwerk.
Het EBKC kan advies geven op tal van gebieden, zoals arbeidsvoorwaarden en -overeenkomsten, beloning en vergoeding, cao-vormgeving en -onderhandeling, opleidingen, outplacement, reorganisatie, en second-opinion op bijvoorbeeld het gebied van pensioenen
Kosten
Het is nog niet duidelijk wat het gaat kosten om bij het EBCC en/of EBKC aan te haken. Vooralsnog wordt uitgegaan van e 125 per medewerker per jaar. “Uitgangspunt bij het vaststellen van het tarief is dat alle partijen er voordeel bij moeten hebben”, aldus Borgers.
Over de toekomst zijn Van Oosterum en Borgers optimistisch. “De partijen moeten nu gaan aanhaken. We zijn heel blij met Delta Lloyd waar we de pensioenregeling van in het systeem hebben gezet. We zijn ook intensief in gesprek geweest met AXA, maar we waren voor de proef met Delta Lloyd al verder. Vandaar dat wij nog geen proef hebben gedaan met AXA.” Verder zijn Van Oosterum en Borgers in gesprek met een aantal grote makelaars en een aantal grote verzekeraars “Wij willen niet ten onder gaan aan ons eigen succes, maar het ziet er naar uit dat wij eind volgend jaar 400.000 medewerkers in EBCC verwerkt hebben. Eind 2006 is de verwachting 1,4 miljoen medewerkers. Met Delta Lloyd hopen we het vliegwiel in werking te zetten”, aldus Van Oosterum.
Delta Lloyd is enthousiast over de proef met EBCC. Olav Cuiper, directeur Leven van Delta Lloyd laat daar geen twijfel over bestaan. “We zijn twee jaar geleden in het avontuur gestapt met EBCC en hebben tegen elkaar gezegd ‘we gaan die ketenintegratie tot stand brengen’. Ik ben er uitermate trots op dat het gelukt is.”

Reageer op dit artikel