nieuws

Ex-directeuren FNV Financieel Advies starten adviesbureau

Archief

Fred Kagie en Jan Andel, ex-directieleden van FNV Financieel Advies (joint venture FNV Bondgenoten en Independer), hebben adviesbureau Altersum opgericht.

Het Utrechtse adviesbureau (www.altersum.nl) begeleidt bedrijfstakken, bedrijven en ondernemingsraden op het gebied van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Andel en Kagie maken, zoals zij zelf zeggen, de vertaalslag van collectieve regelingen naar de individuele werknemer. Dat wordt gedaan door directies en ondernemingsraden te helpen bij het ontwikkelen, beoordelen en implementeren van herstructurering en reorganisaties, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, collectieve pensioenregelingen en collectieve zorg-, verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
“Onze insteek is de behoefte bij werkgevers en ondernemingsraden aan ondersteuning bij implementatie van collectieve regelingen. Er wordt voor werknemers van alles geregeld in het kader van sociaal plannen, zoals outplacement, van werk naar werk en ontslagvergoedingen. Maar er is vaak niets geregeld ten aan zien van de individuele begeleiding van werknemers in hun financiële situatie na reorganisatie en/of ontslag. Het kan zijn dat er een verzekeringsoplossing uit voortkomt. Dat kunnen wij in dat geval ook verzorgen”, vertelt Andel.
Inkomsten verkrijgt het adviesbureau door middel van vaste tarieven. Als het bureau inkomsten verkrijgt uit provisie, door bijvoorbeeld het onderbrengen van een collectieve pensioenregeling of collectief contract voor ziektekosten, dan wordt na aftrek van eigen kosten de provisie ingebouwd in de polis.
Kagie en Andel zijn de oprichters van FNV Financieel Advies. “Wij hadden grootse plannen, maar dat heeft niet zo mogen zijn”, vertelt Andel. Volgens hem zit zijn nieuwe adviesbureau niet in het vaarwater van Independer. “Wij hebben wel een aantal mensen meegenomen.”
Kagie werd vorig jaar september met onmiddellijke ingang geschorst. Als motief voor deze schorsing werd verteld dat dit te maken had met de uitoefening van taken van een algemeen directeur. “Er was geen sprake van een verschil in visie op het te voeren beleid”, vertelde Willem Noordman, hoofdbestuurslid van FNV Bondgenoten.

Reageer op dit artikel