nieuws

Europese Commissie wil beloning in kredietreclames

Archief

In reclames voor consumptief krediet moet, als het aan de Europese Commissie ligt, vermeld gaan worden wat de bemiddelaar eraan verdient. Dat blijkt uit het voorstel voor een nieuwe Europese consumptief-kredietrichtlijn, die de commissie vorige week heeft ingediend. Bemiddelaar Afab denkt dat het voorstel alleen maar meer onduidelijkheid schept.

In de richtlijn, waarvoor de commissie in 2002 het eerste voorstel heeft gedaan, is een aantal amendementen doorgevoerd van het parlement. Belangrijk punt is dat reclames – in een apart kader – vaste informatie moet vermelden over de kosten van het product. Onder deze standaardinformatie vallen volgens de nieuwe tekst van de richtlijn “allerlei honoraria in verband met de kredietovereenkomst conform het daarin bepaalde en die de kredietgever bekend zijn”. Deze informatie moet “op grafisch overzichtelijke en in het oog vallende wijze aan de hand van een representatief voorbeeld (…) worden aangegeven”.
Daarnaast wil de commissie informatie verplicht stellen over het totale kredietbedrag, het jaarlijkse kostenpercentage, de duur van de kredietovereenkomst en het aantal en de hoogte van de maandelijkse termijnen. Als een verzekering verplicht is, moet deze verplichting duidelijk worden aangegeven.
Het stunten met tijdelijk lage rentepercentages wordt door de commissie aan banden gelegd: “Indien bij aanvang van een kredietovereenkomst gedurende een beperkte periode een lager debetpercentage wordt aangeboden, moet in de reclame het jaarlijks kostenpercentage worden vermeld, berekend op basis van de hele duur van de kredietovereenkomst”.
Een andere wijziging in de richtlijn is de beperking tot leningen beneden de e 100.000. Verder wordt niet meer voorgeschreven hoe de EU-lidstaten het toezicht op kredietbemiddelaars moeten regelen. Om de kredietwaardigheid te kunnen toetsen, wordt voorgesteld alle bestaande kredietinformatiesystemen “op non-discriminatoire basis” open te stellen voor alle kredietverstrekkers in de EU.
Kredietnemers kunnen overeenkomsten tot veertien dagen na het sluiten ervan annuleren. Wel moet de klant, als de lening is gesloten in combinatie met de aankoop van goederen, daadwerkelijk tot de aanschaf van dat goed overgaan, ook als van de lening wordt afgezien.
Het voorstel ligt nu ter lezing bij de Raad van Ministers, die op zijn vroegst begin volgend jaar met een besluit komt. Daarna buigt het parlement zich nog één keer over de richtlijn.
Intransparant
Maasbert Schouten, directeur van kredietbemiddelaar Afab, denkt dat de verplichting om de beloning te vermelden niet méér, maar juist minder duidelijkheid zal scheppen. “Indirect heeft zo’n eis een intransparante situatie tot gevolg. De grotere kredietbemiddelaars met een eigen voorschotbank zullen er bewust voor kiezen om onder eigen label krediet te gaan aanbieden, net als bijvoorbeeld DSB al doet. Dan hoeven ze de kosten niet te vermelden.”
Als de bemiddelaar zijn beloning moet vermelden, zouden kredietverstrekkers ook moeten aangeven wat zij aan het krediet verdienen, vindt Schouten. “Vooral het kleinere intermediair zal last krijgen van deze maatregel. Zij hebben geen eigen kredietlabel en moeten aan de klant gaan uitleggen wat zij verdienen. Dat is lastig, want de klant vindt het altijd een hoog bedrag. Hij realiseert zich niet welke kosten wij daar allemaal van moeten betalen.”
Schouten wil, als de richtlijn uiteindelijk in wetgeving wordt ongezet, de verplichting eveneens omzeilen door alleen nog via de pas opgerichte eigen voorschotbank kredieten te verstrekken. “Wij zijn niet enthousiast om onze provisie te vermelden. De geldverstrekker moet dan ook de verplichting krijgen om te vermelden welk rendement hij maakt. Aan een lening wordt op diverse fronten verdiend. Het is moeilijk te zeggen wat dan het deel van het intermediair is.”

Reageer op dit artikel