nieuws

Euroconversie verzekeraars verliep traag, maar soepel

Archief

Verzekerend Nederland was in 2001, het jaar voorafgaande aan de introductie van de euro, druk doende om alle automatiseringssystemen en in- en externe uitingen aan te passen aan de nieuwe munt. Aan het begin van het jaar leek echter nog niet iedereen zich even druk te maken om de euroconversie.

Het europrobleem was net als het jaar 2000-probleem voornamelijk een ICT-aangelegenheid. Bedragen konden niet zomaar worden gedeeld door 2,20371. De meeste systemen werkten met slechts twee cijfers achter de komma, waardoor bij omrekenen en vooral optellen afrondingsverschillen konden ontstaan. Om deze problemen het hoofd te bieden, moest in technisch opzicht dus nogal wat worden geknutseld. Verder moesten in- en externe uitingen voorzien worden van het euroteken en gedurende een overgangsperiode gewenningsinformatie bevatten, waarbij zowel het euro- als het guldenbedrag werd vermeld.
In totaal trokken Europese verzekeraars ruim # 7 mld uit voor de omschakeling naar de euro. In ons land kwam het totaal op # 450 mln. Het grootste deel hiervan, # 280 mln, was bestemd voor de automatisering.
Onderzoek
In mei publiceerde de PVK de resultaten van het eerste toezichtsonderzoek naar de stand van zaken rond de invoering van de euro, met als peildatum 1 januari. Daaruit bleek dat een groot deel van de verzekeraars de voorbereiding op de euro nét op tijd af zou krijgen. Volgens de PVK gaf dat aan dat de beschikbare capaciteit bij verzekeraars nauwelijks toereikend was. Vier van de vijf verzekeraars had het advies om per begin 2001 de systemen gereed te hebben, niet opgevolgd.
Meer dan de helft van de maatschappijen wilde geen noodmaatregelen treffen voor het geval de aangepaste geautomatiseerde informatiesystemen op 1 januari 2002 niet (goed) werkten. Wel had één op de vijf verzekeraars de voorbereiding op de invoering van de euro afgerond.
Bij een verzekeraar als Nationale-Nederlanden zorgde de euroconversie ervoor dat andere activiteiten tijdelijk op een laag pitje werden gezet. “In de loop van volgend jaar zullen we nieuwe europroducten introduceren”, aldus toenmalig bestuurslid Maarten Dijkshoorn in juli 2001. “Op dit moment moeten we alles gereed hebben om de administraties van alle bestaande producten in euro’s te laten plaatsvinden. Dat is prioriteit nummer één.” NN had dan ook 330 systemen aan te passen. De technische voorbereiding daarvan was in juli klaar. “Maar toch moet er in het tweede half jaar nog veel gebeuren. Het europroject haalt veel overhoop. Dat betekent dat andere belangrijke zaken moeten wachten tot dit in orde is.” Bij NN waren dagelijks ruim tweehonderd personen van systeemontwikkeling met europrojecten bezig, naast nog eens honderden andere medewerkers.
Vertragingen
Hoewel iedereen er min of meer gerust op was dat de overgang naar de euro geen probleem zou vormen, bleek in september, bij een volgend toezichtsonderzoek van de PVK, dat tweederde van de verzekeraars nog steeds niet klaar was voor de euro. “Dit lijkt zorgwekkend”, aldus de PVK, “maar er zijn door deze maatschappijen al wel aanzienlijke vorderingen gemaakt”. Vertragingen speelden de branche parten. Het opleveren van de programmatuur bleek bij ruim vier van de tien verzekeraars te zijn vertraagd. Gemiddeld was de opleverdatum een kleine drie maanden opgeschoven.
Ondanks de vertragingen bleek begin 2002 dat bij geen enkele verzekeraar problemen waren ontstaan en dat iedereen op tijd was overgegaan van gulden naar euro. De PVK schatte dat begin november circa 85% van de verzekeraars helemaal of bijna klaar was met de voorbereidingen.
“Uiteindelijk is de PVK tevreden over het eindresultaat”, luidt de conclusie in het jaarverslag over 2001. “Wel bleken gedurende de periode van de onderzoeken indringende gesprekken met een aantal instellingen noodzakelijk om hen tot de vereiste actie en spoed aan te zetten”, is de kanttekening. In totaal blijkt zestien maal aan een pensioenfonds of verzekeraar een ‘last onder dwangsom’ te zijn opgelegd wegens het niet tijdig terugsturen van vragenformulieren. Drie instellingen hebben uiteindelijk een dwangsom moeten betalen.
Millennium
Het jaar 2000-probleem – kortgezegd veroorzaakt doordat in veel computerprogramma’s jaartallen met twee cijfers werden aangeduid – liep net als de euroconversie met een sisser af. Hoewel er tot in 1999 signalen waren dat veel verzekeraars nog niet klaar waren voor het nieuwe millennium, bleken uiteindelijk bij geen enkele maatschappij problemen te zijn ontstaan.
De Nederlandse Millennium Herverzekeringsmaatschappij (NMH), die voor een miljard guldens dekking bood voor millenniumclaims, hoefde niet uit te keren. Na een week inventariseren door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek leverde begin 2000 geen enkele melding van een datumgerelateerde schade. Uiteindelijk is de millenniumpool begin 2001 – in feite bij de werkelijke start van het nieuwe millennium – opgeheven.
Mochten ICT-afdelingen van verzekeraars zich overigens vervelen, dan kunnen zij zich alvast gaan buigen over de volgende bug: het jaar-2038-probleem. Programma’s die in de zogeheten C-programmeertaal zijn geschreven, hebben namelijk geen last gehad van het millenniumprobleem, maar dreigen over 34 jaar wél vast te lopen. Zij werken met een standaard tijdsformaat dat uitgaat van 1 januari 1970 als het begin van de tijd. Elke tijd- of datumwaarde wordt uitgedrukt in het aantal seconden dat sindsdien is verstreken. De maximale waarde in dat formaat is 2.147.483.647; deze waarde wordt bereikt op 19 januari 2038. Op die datum eindigt voor bijvoorbeeld Unix-systemen de tijd en ontstaan er problemen met het berekenen van de datum. Volgens kenners is dat probleem echter vrij eenvoudig op te lossen.
Gelijksoortige problemen ontstaan voor IBM-pc’s in het jaar 2116 en voor Windows NT in 2184. De Macs van Apple houden het ’t langste uit: zij raken de tel pas kwijt in het jaar 29.940. Hierover maakt waarschijnlijk nog geen enkele verzekeraar zich druk.
2001
– Verlies van Achmea door faillissement FRA fl. 20 mln- Administratieve chaos bij verzekeraars duurt voort- Euroconversie verzekeraars wordt race tegen de klok- Amev voegt loondienstbedrijf Amev samen met VerzekeringsUnie- Tussenpersoon speelde verzekeraar op Antillen- ‘Leads’ van Wellowell verdwijnen in het niets- Intermediair heeft geen trek in retourprovisieformule Blok- Nibe-SVV vraagt Verbond miljoenen- Integra valt in duigen- Verzekeraars dwingen tussenpersoon tot Gidi

Reageer op dit artikel