nieuws

Euro Memo

Archief

Bij uitgeverij Kluwer is het boekje ‘Euro Memo’ van de auteurs G.W. Greveling en J.R. Schrijver, verschenen.

Dit Memo belicht feiten over de euro die van belang kunnen zijn voor bedrijven, instanties, ondernemers en hun adviseurs. Het is bedoeld als hulpmiddel bij organisatie en planning van de voorbereiding voor de invoering van de euro.
Aan bod komen onder meer automatisering, administratie en managementrapportage en jaarrekening, juridische en fiscale aspecten en de in- en externe communicatie. Het boekje bevat verder een eurobegrippenlijst en een aantal overzichten.
De prijs bedraagt f 39,50.(ISBN 90 312 2096 5).

Reageer op dit artikel