nieuws

Eureko verwacht winst over 2003

Archief

Eureko, moederbedrijf van Achmea, verwacht over 2003 een nettowinst te maken van ruim e 200 mln. Dat is een forse verbetering ten opzichte van 2002, toen een nettoverlies van e 389 mln werd geboekt.

Bij dat verlies zijn de resultaten meegerekend van het in december 2002 verkochte Seguros e Pensões (Portugal). Zonder deze resultaten komt het verlies over 2002 nog hoger uit op e 574 mln. Onder de Eureko-groep vallen naast Achmea ook Friends First (Ierland), Interamerican (Griekenland, Roemenië, Bulgarije en Cyprus), Union (Slowakije), Império France (Frankrijk) en de Britse vermogensbeheerder F&C. De sterk verbeterde resultaten worden toegeschreven aan de kostenreductie door de herstructurering in het verzekeringsbedrijf en aan verbeterde beleggingsresultaten. “De combined ratio’s in het schade- en het levenbedrijf liggen beide onder de 100%”, aldus Eureko.
Het brutopremie-inkomen steeg met 7% tot e 5,7 (5,3) mld, vooral door groei van de schade- en zorgportefeuille. De schadepremies stegen met 19% tot e 1,4 (1,2) mld, de zorgpremies met 10% tot e 1,6 (1,5) mld. De premies uit levensverzekeringen leverden slechts een geringe stijging op van 0,5% tot e 2,7 (2,6) mld. De cijfers van Seguros e Pensões over 2002 meegerekend, dalen de brutopremies met 23%, vooral door een daling van 31% in de levenpremies.
Door de goede prestaties van het vermogensbeheerbedrijf overweegt Eureko om F&C naar de beurs te brengen, waarbij Eureko zelf de meerderheid van de aandelen houdt. Het beheerd vermogen van F&C bedraagt e 90 mld. De beursgang zou kunnen dienen als opstapje voor de reeds lang aangekondigde beursgang van Eureko zelf. “We kunnen hiermee de markt als het ware klaarmaken voor de komst van Eureko.”
Over hoe de gesprekken met Rabobank verlopen, houdt Eureko de kaken op elkaar. “Maar het is niet juist om te stellen dat de fusie niet doorgaat; we hebben zelf nooit aangekondigd dat we zouden gaan fuseren”, aldus een woordvoerder. Geruchten dat de besprekingen tussen beide concerns voor de vierde maal zijn stukgelopen, worden afgedaan als onzin. “De gesprekken over samenwerking zijn nog steeds gaande; we hopen deze maand meer te kunnen vertellen.” Eureko BV 2003 2002 2002 (excl. Seguros e Pensões) (bedragen in e mln) Brutopremie 5.725 7.431 5.329 w.v. Schade 1.446 1.793 1.211 Zorg 1.620 1.717 1.472 Leven 2.659 3.921 2.646 Nettoresultaat 200* -389 -574 * verwachting

Reageer op dit artikel