nieuws

Eureko: meer premie, maar minder winst

Archief

Eureko, de alliantie van acht Europese verzekeraars waaronder Achmea, heeft in het eerste kwartaal een bedrijfsresultaat van e 79,5 mln geboekt, een groei van 79% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (e 44,4 mln).

De brutopremie-omzet van Eureko groeide in de eerste drie maanden met 10,9% tot e 2.260 mln. Het levenbedrijf had daarin het leeuwendeel met een brutopremie van e 1.129,5 mln (+13,5%). Het brutopremie-inkomen van het schadebedrijf kwam uit op 565,7 mln (+9,5%) en dat van het zorgbedrijf op e 565,0 mln (+7,1%). De groei werd vooral geboekt in Portugal, Ierland en Slowakije. In Nederland daalde de productie unit-linked levenpolissen.
Het operationeel resultaat van Eureko daalde in het eerste kwartaal tot netto e 104,4 mln, iets minder dan in dezelfde periode het jaar ervoor (e 112,9 mln). De nettowinst beliep e 80,2 (102,6) mln, een daling van 5,2%.

Reageer op dit artikel