nieuws

EU staat toch onderscheid toe tussen man en vrouw

Archief

De Europese Raad heeft een akkoord bereikt over de gelijke behandeling van vrouwen en mannen, onder meer door verzekeringsmaatschappijen. Van het basisprincipe ‘gelijke premies en uitkeringen’ mogen levensverzekeraars afwijken.

Het besluit van de Europese ministers voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, voorgezeten door de Nederlandse minister Aart Jan de Geus, heeft de steun van 24 lidstaten. Alleen Duitsland onthield zich van stemming. Het besluit wijkt nadrukkelijk af van de ontwerprichtlijn waarmee het Europese Parlement dit voorjaar instemde. Volgens die ontwerprichtlijn zouden verzekeraars geen enkel premieonderscheid meer mogen maken op basis van geslacht. De ministerraad vindt nu dat van deze stelregel mag worden afgeweken, als verzekeraars kunnen aantonen dat het geslacht een bepalende factor is voor het inschatten van risico’s, zoals bij levensverzekeringen.
De Europese Raad stelt als voorwaarde dat premieverschillen moeten zijn gebaseerd op relevante statistieken, die openbaar gemaakt en regelmatig geactualiseerd moeten worden. Verder wil zij dat de Europese Commissie de implementatie van de richtlijn in de lidstaten gaat volgen en hierover rapporteert. Een werkgroep met vertegenwoordigers van lidstaten, organisaties gericht op het bevorderen van gelijke behandeling en verzekeringsmaatschappijen zal de commissie hierbij ondersteunen.
De nieuwe richtlijn, waarover het Europese Parlement nog één keer een uitspraak mag doen, staat geen verschil in premies of voorwaarden toe wanneer dat is gebaseerd op kosten die verband houden met zwangerschap en moederschap. Lidstaten krijgen twee jaar de tijd om aan dit verbod te voldoen.
Verheugd
De CEA, de Europese organisatie van verzekeraars, heeft verheugd op het besluit van de Europese Raad gereageerd. “Als dit compromis wordt geformaliseerd, krijgen lidstaten de mogelijkheid om geslacht als prijsfactor voor verzekeringen toe te staan.” Volgens de CEA hebben de diverse regeringen geluisterd naar de argumenten van de verzekeringsbedrijfstak, onder meer dat het verbod op premieonderscheid op basis van geslacht zou leiden tot hogere premies.

Reageer op dit artikel