nieuws

EU: belang verzekeraar in tussenpersoon moet openbaar

Archief

In augustus 1999 berichtte AM als eerste over het ontwerpvoorstel voor de nieuwe Europese richtlijn voor verzekeringsintermediairs. In de richtlijn zou onder meer de bepaling worden opgenomen dat tussenpersonen banden met een verzekeringsmaatschappij schriftelijk kenbaar moeten maken aan hun klanten. Twee maanden na het bekend worden van het richtlijnvoorstel uitten ook toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer de wens dat tussenpersonen hun banden met verzekeraars bekendmaken.

De NVA reageerde op de nieuwe regels door in het voorjaar van 2000 tijdens de ledenvergadering de verplichting aandelenbelangen te melden op te nemen in de lidmaatschapseisen. Een jaar eerder had de standsorganisatie al voor opschudding gezorgd door het standpunt in te nemen dat aandelenbelangen van verzekeraars geen invloed hebben op de onafhankelijkheid van de tussenpersoon.
Belazeren
De NVA stelde zichzelf met het laten vallen van de onafhankelijkheidseis buiten de economische realiteit, meende NBVA-voorman Alexander van Voorst Vader. “Je belazert de consument als je beweert dat je onafhankelijk bent en tegelijkertijd in handen bent van een verzekeraar. Wij vermoeden dat de NVA op deze manier slechts een einde wil maken aan interne discussies tussen de captive-leden en zij die onafhankelijk zijn. Ik hoop dat de onafhankelijken hieruit hun conclusies zullen trekken.”
De stelling van de NVA dat het belangrijker is dat de productiestromen van een assurantiekantoor vrij zijn, noemde Van Voorst Vader een ‘gotspe’. “Productieverplichtingen, wat zijn dat? Als een verzekeraar deelneemt in een assurantiekantoor dan is er al sprake van sturing, hoe dan ook. Zo simpel ligt het.”
Tijdens de ledenvergadering van de NVA in 2000 leidde de nieuwe eis tot verhitte discussies. Desondanks werd het voorstel uiteindelijk met een ruime meerderheid aangenomen. Gezien de fundamentele kritiek van een aantal leden verwachtte de NVA dat diverse kantoren hun lidmaatschap zouden opzeggen. Opzeggingen werden zowel verwacht in de hoek van onafhankelijken als bij de captives zelf, die hun banden met verzekeraars niet openbaar willen maken.
Twee heren dienen
Eén van de leden die publiekelijk kritiek uitten op het captive-beleid van de NVA, was Theo Verbossen: “De NVA kan niet twee heren tegelijk dienen. Ik ga niet met mensen in een club zitten, die in feite het belang van een verzekeraar moeten dienen”. Verbossen zegde in zijn opvatting niet alleen te staan: “Meerdere NVA-leden staan zeer kritisch tegenover het huidige verenigingsbeleid, dat over kwaliteit en onafhankelijkheid veel te vaag is. Wat dat betreft, is de NBVA duidelijker in haar beleid”.
De NBVA kent sinds jaar en dag de bepaling dat verzekeraars geen enkel aandelenbelang mogen hebben in haar leden. Zo zijn onder meer Akkermans Van Elten (100% Allianz) en Axi-Plan (25% Stad Rotterdam) uit de ledenlijst geschrapt na het bekend worden van de aandelenbelangen van verzekeraars.
Meldplicht
Aan de meldplicht die de NVA aan captive-leden had opgelegd, werd in eerste instantie nauwelijks voldaan. Uit een onderzoek van AM bleek in februari 2002 dat 90% van de captive-leden bestaande aandelenbelangen nog niet op het briefpapier vermeldde. Wel meldden alle Aegon-kantoren sindsdien “gelieerd” te zijn aan Aegon en presenteerden de NN-kantoren zich inmiddels als “onderdeel van ING”.
Anderzijds weigerden NVA-leden als Mandema & Partners (Den Haag) en Malherbe de Juvigny (Den Bosch) publiekelijk uitspraken te doen over het aandelenbelang van ING in hun kantoren. Mandema zegt inmiddels wel nieuw briefpapier te hebben, waarop de tekst ‘onderdeel van ING’ prijkt: “Het ligt bij de drukker. Wij zijn ook nooit tegen het vermelden van aandelenbelangen geweest, maar ik wilde eerst wachten tot het oude papier op was”, zo verklaart Mandema-directeur Roland Goldman.
Volgens NVA-directeur Niels Mourits voldoen de captive-leden nu “nagenoeg allemaal” aan de eis. “Alle ING-kantoren melden standaard dat zij onderdeel zijn van ING. Ook de Meeùs- en Unirobekantoren vermelden het aandelenbelang van Aegon.” Het aantal kantoren dat naar aanleiding van de statutenwijziging het lidmaatschap heeft opgezegd, is beperkt gebleven tot vijf à tien, zegt Mourits. “Ik kan mij die vergadering in 2000 nog goed herinneren; het was een van mijn eerste ledenvergaderingen. Er waren veel slaande deuren en boze, maar ook blije leden. Er hebben wel leden bedankt, maar het heeft niet tot een staking geleid.”
1999
– Personeel Nuts verrast door nieuwe bestuurscrisis- Rabobank en Achmea maken eind aan derde verloving- Univé schrapt 250 banen- Justitie laat het afweten in omvangrijke assurantiefraude- Bovag verklaart intermediair oorlog met start Rijgarant- Polishouders Aegon te kijk op internet- NBVA verbijsterd over captive-capitulatie NVA- EU: belang verzekeraar in tussenpersoon moet openbaar- Kartelpolitie bemoeilijkt werk Verzekeringskamer- PetSecure niet eens met verzekeringsverbod

Reageer op dit artikel