nieuws

Ergo bezint zich op positie van Nederlandse dochters

Archief

Ergo beraadt zich op de positie van de Nederlandse onderdelen DKV Nederland en Nieuwe Hollandse Lloyd. Concrete verkoopplannen zijn er volgens die twee verzekeraars nog niet. Ergo-kleindochter DAS zegt buiten schot te blijven.

“Het gaat Ergo niet voor de wind en het concern beraadt zich op de diverse Europese markten”, zegt Martin Kerkhof, directeur van DKV Nederland. “Ergo wil uitsluitend nog investeren in groeimarkten en daar hoort Nederland niet bij.” Kerkhof reageert hiermee desgevraagd op een bericht in de Duitse media dat het Duitse verzekeringsconcern Ergo uit de Nederlandse markt wil stappen en dat DKV Nederland en Nieuwe Hollandse Lloyd te koop staan. “Zo ver is het nog niet”, zegt hij. “Er zijn nog geen beslissingen genomen en er zijn geen concrete gesprekken.”
Met de financiële positie van DKV Nederland – dochter van de Duitse ziektekostenverzekeraar DKV – gaat het inmiddels beter, aldus Kerkhof. Het bedrijf dat bestaat uit de (voornamelijk) ziektekostenverzekeraars NVS (direct-writer) en Rijnmond (intermediairverzekeraar) en het ziekenfonds Nederzorg, heeft in 2000/2001 alle activiteiten gebundeld in Rotterdam, en heeft een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. Mede door de kosten voor de concentratie en de reorganisatie leed het particuliere bedrijf in 2000 en 2001 een nettoverlies van e 1,5 mln respectievelijk e 2,3 mln. Het nettoresultaat van het ziekenfonds kwam uit op e 1,7 mln respectievelijk 0,6 mln. Het totale brutopremie-inkomen bedroeg e 188 mln respectievelijk e 216 mln. “Over 2002 zullen we nog verlies lijden, maar ik verwacht dat we dit jaar in de zwarte cijfers komen”, zegt Kerkhof.
“Een ander punt is dat DKV Nederland zelf zich, in verband met de komst van de basisverzekering, moet bezinnen op de toekomst. Wij hebben ongeveer 200.000 verzekerden. Met het oog op de inkoop van zorg die straks heel belangrijk gaat worden, is dat niet veel. Wij zullen daar een oplossing voor moeten vinden in de vorm van een samenwerkingsverband voor de zorginkoop of eventueel in een aandelenruil. Nee, daar zijn nog geen gesprekken over.”
NHL
“Ik heb daar niks aan toe te voegen”, zegt Jan Westerbeek, directeur van Nieuwe Hollandse Lloyd, dat behoort tot Ergo-dochter Victoria. “Ik weet op dit moment slechts dat Ergo zich beraadt op de positie van de Nederlandse dochters.
De financiële positie van NHL is niet florissant. In 2001 werd een verlies geleden van e 2,5 (0,2) mln op een brutopremie-inkomen van e 153 (133) mln. Met uitzondering van de sectoren medische varia en overige varia werd in alle sectoren, vooral in de schadesector, een negatief technisch resultaat geboekt. “In 2002 hebben wij ons fors hersteld, maar we draaien nog wel negatief”, zegt Westerbeek.
DAS
“De herbezinning van Ergo heeft niets met ons te maken”, zegt Eric Pouw, directeur van rechtsbijstandverzekeraar DAS, desgevraagd. “Wij hebben een andere positie ten opzichte van Ergo dan DKV Nederland en NHL. Wij vallen onder het internationale DAS-concern, dat weliswaar tot de Ergo-familie behoort, maar DAS internationaal bezit slechts 50% van onze aandelen. De andere 50% van de aandelen zijn in handen van Nederlandse verzekeraars.”

Reageer op dit artikel