nieuws

Erasmus verder in de min

Archief

Bij Erasmus is het nettoverlies vorig jaar opgelopen tot e 19,4 (5,3) mln. Belangrijkste oorzaken zijn de slechte beleggingsresultaten en de verslechterde technische resultaten in het schade- en levenbedrijf. Door minder inkomsten uit koopsomovereenkomsten en het afstoten van onrendabele samenwerkingsverbanden in het schadebedrijf bleef ook het premie-inkomen vorig jaar achter bij dat van 2001.

Het opgelopen verlies wordt, naast de slechtere beleggingsresultaten, veroorzaakt door een verslechtering van de technische resultaten Schade (e -16,7 (-8,0) mln) en Leven (e 0,6 (1,9) mln. De beleggingsverliezen bleven beperkt doordat slechts 3% van de totale beleggingen uit aandelen bestaat. Desondanks werd na belasting een verlies op aandelen geboekt van e 5,5 mln.
Het brutopremie-inkomen daalde tot e 273,9 (291,6) mln, waarvan e 200,5 (201,5) mln Schade en e 73,4 (90,1) mln Leven. Tegenover de verwachte tegenvallende inkomsten uit koopsomverzekeringen stond in het levenbedrijf een verdubbeling van de nieuwe productie van premiebetalende polissen, volgens Erasmus vooral dankzij het in 2001 geïntroduceerde MultiLevenPlan. “Een substantieel deel van deze productie betreft hypotheekgebonden verzekeringen”, aldus Erasmus, dat de totale hypotheekproductie vorig jaar wist te verdrievoudigen.
Schade
In het schadebedrijf werd vooral premie-inkomen ingeleverd in de branche Motorrijtuigen. De premieomzet daalde met 20% tot e 67,9 (85,1) mln, vooral door het beëindigen van een grote volmachtportefeuille waarin Erasmus voor 50% deelnam. Daarnaast zijn vorig jaar onrendabele samenwerkingsverbanden versneld beëindigd. De WA- en cascopremies zijn in november met respectievelijk 12,5% en 7,5% verhoogd.
Erasmus verwacht dit jaar een verdere daling van het premie-inkomen doordat opnieuw een aantal onrendabele agentschappen is beëindigd. Deze maatregelen moeten leiden tot een structurele verbetering van het resultaat.
In Transport werd een premiestijging geboekt van 6%, maar het resultaat dook verder in de min door een oplopende schadelast. Daaraan is onder meer een stijgend aantal schadeclaims “met een dubieus karakter” debet. Ook hier focust Erasmus op resultaat. Door het beëindigen van de beursactiviteiten in de branches Aanbouw en Zeecasco en het beëindigen van een aantal contracten wegens slechte resultaten, verwacht Erasmus over dit jaar een afname van het premievolume met 50%.
In Brand is Erasmus nog volop actief op de beurs. Dat heeft over 2002 geresulteerd in een forse stijging van het premie-inkomen, doordat een aantal aanbieders zich in 2001 hebben teruggetrokken van de beurs. Het resultaat is echter ook hier verslechterd, voornamelijk door meer grote schades en de oktoberstorm. Erasmus Verzekeringen 2002 2001 (in e mln) brutopremie 200,5 201,5 nettoresultaat -19,4 -5,3 brutopremie Leven 73,4 90,1 w.v. koopsommen 53,9 70,9 periodiek 19,5 19,2 technisch resultaat 0,6 1,9 brutopremie Schade 200,5 201,5 w.v. motor WA 39,2 48,2 motor casco 28,7 36,9 brand 59,7 42,5 transport 37,1 35,0 overige varia 35,8 38,9 technisch resultaat -16,7 -8,0 w.v. motor WA -7,9 -4,5 motor casco 0,6 -3,4 brand -5,0 -0,7 transport -3,7 -0,5 overige varia -0,6 1,0

Reageer op dit artikel