nieuws

Erasmus duikt in de rode cijfers

Archief

Bij de Erasmus Groep steeg vorig jaar het brutopremie-inkomen met 15% steeg tot e 291,6 (252,8) mln. De verzekeringstechnische resultaten vielen echter tegen en het nettoresultaat duikelde van e 1,8 mln naar e -5,3 mln.

Bij het schadebedrijf van Erasmus steeg het brutopremie-inkomen met 13,9% naar e 201,5 (176,9) mln. Het technisch resultaat verbeterde, maar bleef negatief: e -8,0 (-11,6) mln. Uitsluitend in ‘overige branches’ werd een positief resultaat geboekt.
De kwaliteit van de diverse portefeuilles is wél verbeterd, aldus de directie. Erasmus heeft dit onder meer bereikt door enkele grote volmachtrelaties te beëindigen. Om verdere verbetering te bereiken, zullen de co-assurantieactiviteiten onder de loep worden genomen. “Te vaak worden er leidende posities door verzekeraars ingenomen die niet over voldoende expertise beschikken.” Al met al verwacht Erasmus dit jaar betere resultaten te boeken.
Levenbedrijf
In het levenbedrijf steeg het brutopremie-inkomen met 19% naar e 90,1 (75,9) mln. De omzet werd verbeterd door de introductie van het universal-lifeproduct MultiLeven en de start van Erasmus Hypotheken. Het verzekeringstechnisch resultaat daalde van e 2,6 mln naar e 1,9 mln. Voor dit jaar worden ongeveer gelijke resultaten verwacht.
De overige baten – onder meer afkomstig van het assuradeurenbedrijf, de averij/inspectie-activiteiten, en een vrijval van voorzieningen – stegen van e 6,3 mln naar e 7,0 mln en zijn verwerkt in de resultaten van het schadebedrijf. Erasmus Verzekeringen 2001 2000 (in e mln) omzet 291,6 252,8 brutopremie Leven 90,1 75,9 technisch resultaat 1,9 2,6 brutopremie Schade 201,5 176,9 w.v. motor WA 48,2 37,1 motor casco 36,9 30,3 brand 42,5 40,6 transport 35,0 32,5 overige varia 38,9 36,5 technisch resultaat -8,0 -11,6 w.v. motor WA -4,5 -9,5 motor casco -3,4 -1,6 brand -0,7 -0,7 transport -0,5 -1,5 overige varia 1,0 1,7 nettoresultaat -5,3 1,8

Reageer op dit artikel