nieuws

Enquête D&O: intermediair gematigd positief over 2003′

Archief

Assurantietussenpersonen hebben gematigd positieve verwachtingen over het jaar 2003, zo komt naar voren uit de enquête die Bureau D&O vorige maand onder het intermediair heeft gehouden. Ten aanzien van Schade verwacht de meerderheid een redelijke stijging van het provisie-inkomen, bij Leven is de meerderheid al blij met een consolidatie.

De D&O-enquêtegroep bestaat uit circa 450 assurantiekantoren. De groep is representatief samengesteld voor wat betreft de kenmerken omvang, regionale vestigingsplaats en mate waarin het kantoor wel of niet is aangesloten bij de NVA of NBVA. Het onderzoek is schriftelijk uitgevoerd onder alle 450 kantoren. De resultaten zijn gebaseerd op een respons van 55%.
Bij particuliere schadeverzekeringen verwacht bijna 65% van de tussenpersonen dat het provisie-inkomen dit jaar licht zal stijgen; 18,3% verwacht een toename van 10-20% en 4,9% denkt aan een stijging boven 20%. Verder denkt 9,9% dat de schadeprovisies op hetzelfde niveau zullen blijven als verleden jaar en vreest 2,1% voor een kleine daling. “Er bestaat een verband tussen de verwachte groei en de omvang van het kantoor”, aldus D&O. “Naarmate kantoren meer medewerkers tellen, wordt een hardere groei verwacht van de inkomsten uit particuliere schadeverzekeringen. Bij kantoren met meer dan twintig medewerkers verwacht bijvoorbeeld ruim 11% een stijging van deze inkomsten met meer dan 20%. Bij kantoren met tussen de twee en vijf medewerkers wordt bij ‘slechts’ 5,6% van de kantoren verwacht dat de groei van de inkomsten uit particuliere schadeverzekeringen meer dan 20% zal bedragen.”
Leven
Meer dan de helft (56%) van de respondenten verwacht dat de inkomsten uit particuliere levensverzekeringen gelijk of minder zullen zijn ten opzichte van in 2002; 30,3% rekent op een stijging tussen de 0 en 10%, 12% verwacht een stijging tussen 10 en 20% en 1,4% van een groei van boven de 20%.
Het intermediair verwacht dat 9,6 % van alle individuele levensverzekeringen waarop ten aanzien van de provisie nog een terugboekingrisico loopt, in 2003 daadwerkelijk zal worden beëindigd.

Reageer op dit artikel