nieuws

Engelse toezichthouder beboet Royal & SunAlliance

Archief

De Britse toezichthouder Financial Services Authority (FSA) heeft Royal & SunAlliance (RSA) een boete van bijna e 1,4 mln opgelegd voor de verkoop van hypotheken die voor klanten financieel verlies hebben opgeleverd.

Het betreft de verkoop van het RSA Homeplan, waarbij aan de hypotheek een beleggingsverzekering wordt gekoppeld. Daarvoor gelden drie risicocategorieën. Uit onderzoek van de FSA is gebleken dat tussen 1997 en 1999 aan klanten met een behoudend risicoprofiel een Homeplan is verkocht waarbij juist offensief werd belegd. Verder is gebleken dat in een aantal gevallen een verzekering is gesloten met een te korte looptijd. Volgens de toezichthouder is RSA tekortgeschoten in de voorlichting aan de adviseurs.
De adviseurs van RSA hebben in de genoemde periode onvoldoende onderzocht of het RSA Homeplan wel het beste product was voor de consumenten in kwestie, vindt de toezichthouder. RSA heeft verder onvoldoende gecontroleerd of hun adviseurs wel juiste adviezen hebben gegeven.
De toezichthouder schat dat circa 20% van de klanten een verkeerd hypotheekadvies heeft gekregen. Voor zulke misselling-praktijken kreeg Abbey Life eerder een boete van ongeveer e 1,5 mln opgelegd. Royal & Sun Alliance heeft al e 16 mln gereserveerd om de ruim tweeduizend gedupeerden te kunnen compenseren.

Reageer op dit artikel