nieuws

Eis van drie ton in kort geding tegen DSB

Archief

De DSB Groep wordt op donderdag 16 december in kort geding gedagvaard door interbedrijf Xeeper, onder meer aanbieder van consumptief krediet via creditcards. Inzet van het kort geding dat voor de rechtbank in Rotterdam dient, is een schadeclaim van in totaal e 3 ton.

Xeeper was tot september van dit jaar tussenpersoon voor de Geld Kaart, een creditcard onder eigen label, waarbij het consumptief krediet werd verstrekt door DSB. Het internetbedrijf beweert in totaal elfduizend aanvragen te hebben aangeleverd, die via zijn website (www.krapbijkas.nl) zouden zijn binnengekomen. Daarmee is in totaal e 300.000 aan openstaande facturen gemoeid, aldus Xeeper. “DSB heeft de facturen nimmer betwist, noch voldaan.”
Onrechtmatigheden
Het internetbedrijf, dat tevens een bodemprocedure is gestart bij de rechtbank in Rotterdam, beschuldigt de DSB Groep van “een groot aantal onrechtmatigheden” in het kader van hun samenwerkingsovereenkomst voor bemiddeling in consumptief krediet. “Er lijkt op grote schaal sprake te zijn geweest van manipulatie van computersystemen op de aangebrachte aanvragen”, aldus Xeeper, dat via de bodemprocedure e 8 mln schadevergoeding eist.
Uit een intern uitgevoerd onderzoek door de accountantsdienst van DSB zou zijn gebleken dat de administratie van DSB “niet sluitend is”.
Volgens DSB zijn de adresgegevens van 25.000 klanten verloren gegaan of niet meer reproduceerbaar. Daar tegenover stelt Xeeper dat onderzoek heeft aangetoond dat deze klanten toch bleken te beschikken over een geldlening of vervolgaanbieding voor een consumptief krediet van DSB.
Xeeper eist naast de financiële claim dan ook een contraonderzoek door zijn accountant van de administratiesystemen van DSB en verder een verbod op de uitgifte van creditcards van het label Go!Card.

Reageer op dit artikel